Finland motsätter sig alltid och under alla omständigheter dödsstraff

Finland motsätter sig alltid och under alla omständigheter dödsstraff

Pressmeddelande 18/2015
19.1.2015

Enligt lokala medieuppgifter har en person som anklagats för mordet på de finländska biståndsarbetarna i Afghanistan dömts till döden. Myndigheterna har inte bekräftat uppgiften.

Finland liksom hela Europeiska unionen motsätter sig alltid och under alla omständigheter dödsstraff. Ställningstagandet är inte beroende av den stat som utfärdar den fällande domen eller den dömdas nationalitet.  

Ett dödsstraff är ett grymt, omänskligt och oåterkalleligt straff. En felaktig dom kan leda till en oåterkallelig förlust av ett människoliv. Dödsstraffet kränker rätten till liv och är förbjudet med stöd av det andra fakultativa protokollet till den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter. Enligt artikel 2 i EU:s stadga får ingen dömas till döden och inte heller avrättas.

Mordet på de finländska biståndsarbetarna var ett fullständigt förkastligt och beklagligt men också mycket exceptionellt brott riktat mot finländare. Utrikesministeriet har idag varit i kontakt med de mördade finländska biståndsarbetarnas anhöriga.

För mera information: enhetschefen Nina Nordström, enheten för politiska frågor gällande mänskliga rättigheter, tfn 0295 350 104, ansvariga tjänstemannen (Afghanistan) Olli Ruohomäki enheten för södra Asien, tfn 040 752 4715