Suomi valittu Kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEA:n hallintoneuvostoon

Kansainvälisen atomienergiajärjestö IAEA:n yleiskokous valitsi Suomen 23.9. järjestön hallintoneuvoston jäseneksi kahdeksi vuodeksi syyskuusta 2021 syyskuuhun 2023. Myöhemmin on odotettavissa vielä valinta kolmannelle vuodelle. Kokonaisuudessaan Suomen kausi hallintoneuvostossa tulee olemaan kolmivuotinen.

IAEA on vuonna 1957 perustettu YK:hon kuuluva itsenäinen järjestö. Sen tehtävänä on edistää ydinenergian rauhanomaista ja turvallista käyttöä ja osaltaan varmistaa ydinsulkusopimuksen (NPT) periaatteiden mukaisesti, ettei sen valvonnan piiriin kuuluvia ydinaineita siirry sotilaallisiin tai muihin tarkoituksiin. IAEA:n rooli Iranin ydinohjelman verifioinnissa on keskeinen Iranin ydinenergian rauhanomaisuutta tavoittelevan JCPOA-sopimuksen toimeenpanon kannalta ja kansainvälisen luottamuksen lisäämiseksi. 
 
Suomen yleiset tavoitteet IAEA:n työssä ovat kansainvälisen ydinsulkujärjestelmän vahvistaminen sekä ydinenergian ja -teknologioiden turvallisen rauhanomaisen käytön edistäminen. Suomen painopisteet alkavalla hallintoneuvostokaudella ovat tuki IAEA:n itsenäiselle asiantuntijaroolille ydinmateriaalivalvonnassa, ydinturvallisuuden ja ydinturvan edistämisessä, uusien teknologioiden huomioiminen ja hyödyntäminen IAEA:n valvontajärjestelmän ja säännöstön kehittämisessä sekä Suomen ydinenergia-alan asiantuntemuksen vahvistaminen ja esille tuominen.
 
Suomen ydinalan asiantuntemus ja viranomaisyhteistyö sekä edelläkävijän ratkaisut esimerkiksi käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksessa kiinnostavat laajasti IAEA:n asiantuntijoita ja muita jäsenvaltioita. 
 
Lisätietoja: 
teollisuusneuvos Liisa Heikinheimo, työ- ja elinkeinoministeriö puh: +358 295 047 035
lähetystöneuvos Johanna Salovaara-Dean, ulkoministeriö, puh: +358 295 350 593