Finland stärker sitt deltagande i FN:s fredsbevarande verksamhet

Finland stärker sitt deltagande i FN:s fredsbevarande verksamhet

Pressmeddelande 217/2015
25.9.2015

Finland meddelade tillsammans med flera andra länder om nya satsningar på fredsbevarande verksamhet under FN-toppmötet den 28 september. Förenta staternas president Barack Obama var ordförande för mötet som hade som mål att öka understödet för FN:s fredsbevarande insatser och få nya förmågor eftersom insatserna blivit allt mer krävande.

Republikens president Sauli Niinistö höll Finlands anförande. Niinistö betonade Finlands starka engagemang i fredsbevarandet. Finland meddelande att man fortsätter delta i insatsen UNIFIL i Libanon till slutet av 2018. Till och med december 2016 deltar Finland med 350 soldater som ledande stat för en finsk-irländsk bataljon. Därefter forsätter Finlands insats med 170 soldater 2017–2018.

Finland ökar sin insats i MINUSMA i Mali från nuvarande fem soldater till 20, särskilt militärobservatörer. Därtill anmäler Finland en kustjägarenhet, specialstyrkor och en specialavdelning för skyddstjänst till FN:s beredskapssystem åren 2017–2018.

Finland ökar också antalet poliser: målet är att 20 finländska poliser ska delta i fredsbevarande insatser 2016. Utöver de nya insatserna fortsätter Finland sitt deltagande i UNTSO i Mellanöstern och i UNMOGIP i Indien med sammanlagt 25 militärobservatörer. Finland höjer också sitt stöd till utbildning och till verkställandet av säkerhetsrådets resolution Kvinnor, fred och säkerhet.

Med sitt nuvarande deltagande är Finland Europas sjätte största deltagare i FN:s fredsbevarande insatser och räknat per capita den näststörsta deltagaren efter Irland.

Finland deltar också aktivt i att utveckla de pågående insatserna och ordnar ett ministermöte om temat tillsammans med Uruguay, Rwanda och Indonesien den 29 september.

USA:s initiativ lyckades samla betydande resurser till FN:s fredsbevarande verksamhet. Länderna som deltog i mötet meddelade sammalagt om 40 000 nya soldater till FN:s insatser. Förutom soldater utlovades också bland annat 15 pionjärkompanier, 10 fältsjukhus, helikoptrar och materiel för lufttransport, poliser och stöd för utbildning. Till toppmötet om fredsbevarande hade kring femtio länder som är aktiva inom FN:s fredsbevarande verksamhet bjudits in.

För mera information: biträdande avdelningschef för politiska avdelningen Timo Kantola, tfn +358 50 441 3872, ambassadrådet Emmi Oikari, enheten för FN och allmänna globala frågor, tfn +358 50 585 2531

President Barack Obamas tal (på engelska)

Tässä palvelussa myös