Suomi vahvistaa kehitysmaiden verotuskykyä erityisesti Afrikassa

Suomen uusi Verotus ja kehitys -toimintaohjelma tähtää kehitysmaiden verotuskyvyn vahvistamiseen, kehitysyhteistyövaroin tuettavien yritysten verovastuullisuuden varmistamiseen ja kehitysmaiden äänen kuulumiseen kansainvälisissä neuvottelupöydissä.

Kehitysmaiden verojärjestelmät ovat usein heikkoja. Valtaosa kehitysmaiden työvoimasta ja yrityksistä toimii epävirallisessa taloudessa, verorekisterien ulkopuolella. Lisäksi monikansallisten yritys­ten aggressiivinen verosuunnittelu uhkaa erityisesti kehitysmaiden mahdollisuuksia kerätä verotuloja.

”Kehitysmaat menettävät laittomien rahavirtojen ja aggressiivisen verosuunnittelun takia joka vuosi enemmän verotuloja kuin saavat kehitysapua. Afrikan maat ovat ryhtyneet toimiin pysäyttääkseen nämä virrat, ja Suomi haluaa tukea niitä tässä työssä”, sanoo Kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari.

Suomi kaksinkertaistaa rahoituksensa kehitysmaiden verotuskyvyn vahvistamiseksi vuoteen 2022 mennessä ja suuntaa tukea erityisesti Afrikkaan. Verotukseen panostetaan, jotta köyhät maat voivat jatkossa rahoittaa entistä suuremman osan kehitystarpeistaan omista verotuloistaan.

Suomen uudessa Verotus ja kehitys -toimintaohjelmassa (2020-2023) on kolme pääpilaria:

  1. Kehittyvien maiden verotuskyvyn vahvistaminen
  2. Kehitysyhteistyövaroin tuettavien yritysten verovastuullisuuden ja avoimuuden varmistaminen
  3. Kehittyvien maiden aseman vahvistaminen globaalissa veropolitiikassa

Suomi laajentaa yhteistyötään Afrikan verohallintojen kattojärjestön ATAFin (African Tax Administration Forum) kanssa. Suomen Verohallinto jatkaa yhteistyötään Tansanian kanssa, ja laajentaa yhteistyötään myös muihin Afrikan maihin. Kehitysyhteistyövaroin tuettavilta yrityksiltä edellytetään läpinäkyvää maakohtais­ta tilinpäätös- ja verotietojen rapor­tointia.

Suomi rahoittaa myös afrik­kalaisten kansalaisjärjestöjen yhteistyötä vero-oikeudenmu­kaisuuden edistämiseksi. Pyrkimyksenä on tuoda halli­tuksia, tutkijoita ja kansalais­toimijoita yhteen vahvistamaan verokulttuuria Afrikassa ja puo­lustamaan Afrikan maiden yhtei­siä kantoja globaalin veropolitii­kan kysymyksissä.

Lisätietoja:
Ministerin erityisavustaja Tiina Vainio, +358 50 524 6559
Viestintäsuunnittelija Kuutti Koski, +358 295 350 206
Verotus ja kehitys –toimintaohjelmasta vastaavan yksikön päällikkö Max von Bonsdorff, +358 50 344 1014
Verotus ja kehitys –toimintaohjelman koordinaattori Timo Voipio, +358407782954

Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi