Finland kräver att den kidnappade friges omedelbart

Finland kräver att den kidnappade friges omedelbart

Pressmeddelande 132/2017
31.7.2017

Sociala medier har publicerat en videoinspelning som har koppling till den finländare som kidnappades i Kabul i Afghanistan den 20 maj 2017.

"Vi fördömer kidnappning, alla slag av utpressning och grymhet. Vi kräver att den kidnappade friges omedelbart" fastslår utrikesminister Timo Soini.

Myndigheterna önskar att inget material som har med kidnappningen att göra sprids i offentligheten, för all publicitet äventyrar den kidnappades liv och gör det svårare att hantera situationen. Myndigheterna fokuserar på att göra allt i sin makt för att få den kidnappade i säkerhet.

Närmare information lämnas inte ut till offentligheten av skäl som hänför sig till utredningen, den kidnappades säkerhet och privatliv. Detta gäller information om såväl personer, händelser som myndighetsarbete.

De närstående till den kidnappade önskar respekt för sin integritet. All kommunikation i ärendet är koncentrerad till utrikesministeriet i Helsingfors.

Kontakt: utrikesministeriets mediejour, tfn +358 40 551 6571