Finland fördömer Nordkoreas kärnvapenprov

Finland fördömer Nordkoreas kärnvapenprov

Pressmeddelande 166/2016
9.9.2016

Utrikesminister Timo Soini fördömer skarpt det kärnvapenprov som Demokratiska folkrepubliken Korea genomförde den 9 september. Nordkoreas kärnvapenprov observerades också i Finland av Seismologiska institutet vid Helsingfors universitet, som är en del av det internationella system som övervakar förbudet mot kärnvapenprov.

Kärnvapenprovet är ett i raden av allvarliga brott mot internationella förpliktelser som begåtts av Nordkorea. Dessa händelser har ökat oroväckande under året. Nordkoreas kärnvapenprov den 6 januari och samt de talrika missiluppskjutningar som följt efter det, är oacceptabla brott mot internationella överenskommelser och förpliktelser och ytterst skadliga för den regionala stabiliteten.

Nordkoreas kärnvapenprov är ett allvarligt brott mot landets internationella förpliktelser att varken utveckla eller testa kärnvapen, mot FN:s säkerhetsråds resolutioner 1718, 1874, 2087, 2094 och 2270, mot IAEA:s icke-spridningsavtal och internationella provstoppsavtalet. Finland ställer sig bakom uttalandet av EU:s höga representant Federica Mogherini den 9 september.

Finland tolkar Nordkoreas upprepade provokationer som likgiltighet gentemot det internationella samfundets vädjanden, och uppmanar Nordkorea att genast upphöra med dessa åtgärder som utgör ett allvarligt hot mot säkerheten på Koreahalvön och ökar spänningen i regionen.

Nordkorea bör fullskaligt följa sina internationella förpliktelser, avstå från sitt kärnvapenprogram, förbinda sig till ett nära samarbete med det internationella samfundet, inklusive Internationella atomenergiorganet IAEA, och delta i sexpartsförhandlingarna om kärnvapennedrustningen i landet.

Ytterligare information: Sami Leino, enhetschef, Enheten för östra Asien och Oceanien, tfn 0295 351 764, och Sannamaaria Vanamo, enhetschef, Enheten för vapenkontroll, tfn 0295 351 529.

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi

Tässä palvelussa myös