Finland fördömer skarpt Nordkoreas kärnvapenprov

Finland fördömer skarpt Nordkoreas kärnvapenprov

Pressmeddelande 146/2017
3.9.2017

Utrikesminister Timo Soini fördömer skarpt det kärnvapenprov som Demokratiska folkrepubliken Korea genomförde den 3 september. Kärnvapenprov är särskilt i det rådande spända läget en ytterst farlig och ansvarslös handling, som ytterligare kommer att tillspetsa situationen. Speciellt oroväckande är uppgifterna att det var fråga om det största kärnvapenprovet Nordkorea genomfört, och att det, enligt uppgifter från landets regering, var en vätebomb. Nordkoreas kärnvapenprov observerades också i Finland av Seismologiska institutet vid Helsingfors universitet, som är en del av det internationella system som övervakar förbudet mot kärnvapenprov.

Kärnvapenprovet är ett i raden av allvarliga brott mot internationella förpliktelser som begåtts av Nordkorea. Dessa händelser har ökat oroväckande under året. Nordkoreas tidigare kärnvapenprov och samt de talrika missiluppskjutningar är oacceptabla brott mot internationella överenskommelser och förpliktelser och ytterst skadliga för den regionala stabiliteten.

Nordkoreas kärnvapenprov är ett allvarligt brott mot landets internationella förpliktelser att varken utveckla eller testa kärnvapen, mot FN:s säkerhetsråds resolutioner 1718, 1874, 2087, 2094, 2270, 2371, mot IAEA:s icke-spridningsavtal och internationella provstoppsavtalet. Finland ställer sig bakom uttalandet av EU:s höga representant Federica Mogherini den 3 september.

Finland tolkar Nordkoreas upprepade provokationer som likgiltighet gentemot det internationella samfundets vädjanden, och uppmanar Nordkorea att genast upphöra med dessa åtgärder som utgör ett allvarligt hot mot säkerheten på Koreahalvön och ökar spänningen i regionen.

Nordkorea bör fullskaligt följa sina internationella förpliktelser, avstå från sitt kärnvapenprogram, förbinda sig till ett nära samarbete med det internationella samfundet, inklusive Internationella atomenergiorganet IAEA, och delta i dialog om kärnvapennedrustningen på halvön.

Ytterligare uppgifter: Jarmo Viinanen, ledande expert, tfn 050-9113368, Sami Leino, enhetschef, tfn 050-4340154