Suomi tukee Vihreää ilmastorahastoa 100 miljoonalla eurolla

Suomi aikoo tukea Vihreää ilmastorahastoa 100 miljoonalla eurolla vuosina 2020–2023. Aikomus tuotiin julki tänään Pariisissa rahaston ensimmäisen virallisen lisärahoituskierroksen yhteydessä.

Maissipelto.

Vihreä ilmastorahasto (Green Climate Fund) on Pariisin ilmastosopimuksen alainen rahasto, joka tukee kehitysmaiden vähähiilistä ja ilmastokestävää kehitystä.

Suomen lupaama tuki vastaa 25 prosentin kasvua vuosien 2015–2019 niin sanottuun IRM-kauteen (Initial Resource Mobilization), jolloin Suomi tuki rahastoa 80 miljoonalla eurolla. Lupaus vastaa hallitusohjelman kirjaukseen, jonka mukaan Suomi lisää ilmastorahoitusta osana kehitysrahoitusta ottaen huomioon osuutensa Pariisin ilmastorahoitusvastuusta.

Suomi on lisärahoitusneuvotteluissa ajanut muun muassa tasa-arvonäkökulman ja tulosohjauksen vahvistamista sekä yksityissektorin aktivoimista ilmastotyöhön. Rahaston kautta on mahdollisuus tukea kunnianhimoisempia ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi kehitysmaissa sekä samalla viedä eteenpäin uusia toimintatapoja. Yhteensä 27 maata lupasivat GCF-ilmastorahastolle tukea seuraavalle nelivuotiskaudelle kaikkiaan 9,8 miljardia dollaria.

”Suomi kantaa globaalin vastuunsa taistelussa ilmastonmuutosta vastaan ja haluaa tukea etenkin haavoittuvimpia ja vähiten kehittyneitä maita näiden ilmastotoimissa”, toteaa kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari.

”Vihreällä ilmastorahastolla on tärkeä rooli Pariisin ilmastosopimuksen alaisena rahastona. Voimme edelleen hillitä ilmastonmuutosta, mutta aikaa ei ole enää hukattavaksi.”

Lisätietoja: osastopäällikkö Satu Santala p. 0295 351 815 ja tarkastaja Johanna Pietikäinen p. 0295 351 030.

Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi