Bort med tullarna för fattigaste - Finland stöder förslaget


Det är meningen att EU-rådet för allmänna ärenden på sitt möte i Bryssel 26.2. 2001 skall fatta beslut att utöka tullfriheten för sgs alla varor från de fattigaste länderna. Att underlätta utvecklingsländernas tillgång till tullfria marknader är ett av Finlands centrala utvecklings- och handelspolitiska målsättningar.

Ordföranden föreslår att tullfri behandling skall beviljas alla varor från sk. minst utvecklade länder med undantag för vapen och ammunition. Tullfrihet för bananer, ris och socker skall antas under en övergångsperiod till år 2009.

Även om det mesta av EU:s handel med de fattigaste länderna i praktiken redan idag baserar sig på nolltull, det allmänna tullförmånssystemet GSP eller avtal med staterna i Afrika, Karibien och Stilla havet, så är en ökning av tullfriheten en viktig politisk signal och ett exempel för övriga medlemsländer inom världshandelsorganisationen WTO.

Rådet för allmänna ärenden skall också behandla situationen i västra Balkan och besluta om utnämningen av chefen för EU:s observationsgrupp ECMM. Angående västra Balkan väntas rådet ge sitt politiska stöd åt Jugoslaviens moderata linje under de senaste oroligheter som förekommit bl.a i Kosovo och Sydserbien.

Fredsprocessen i Mellanöstern blir också ett tema på rådets möte. Komissionen har föreslagait att rådet för allmänna ärenden godkänner planerna att i samarbete med Internationella Valutafonden göra upp en ny, stramare budget för administrationen i Palestina. EU skulle härvid också bidra med pengar. Finland stöder komissionens planer, men poängterar också att övervakningen av biståndet skall göras tillräckligt effektivt.

Vid rådets möte deltar utrikesminster Erkki Tuomioja och utrikeshandelsminister Kimmi Sasi.


EU