Finland stöder Röda Korsets humanitära hjälpinsats i Irak

Finland stöder Röda Korsets humanitära hjälpinsats i Irak

Pressmeddelande 36/2017
20.2.2017

På beslut av utrikeshandels- och utvecklingsminister Kai Mykkänen beviljar Finland 500 000 euro till Finlands Röda Kors humanitära hjälpinsats i Irak.

Med utrikesministeriets stöd sänder Röda Korset biståndspersonal och utrustning till sjukhus som vårdar människor som sårats under striderna om Mosul. Striderna om miljonstaden Mosul började i oktober 2016 och över tiotusentals människor har sårats, kring hälften av dem civila. Mer än 200 000 stadsbor har flytt sina hem.

Internationella rödakorskommittén har understött sjukhus i Mosuls omnejd sedan striderna började. Finlands Röda Kors samordnar en omfattande internationell insats där också Sveriges, Norges, Danmarks, Islands, Tysklands, Kanadas, Japans och Hong Kongs nationella Röda Kors-organisationer deltar.

”Vi vet att situationen i Mosul med omnejd är ytterst kritisk och hjälpbehovet är akut. Att Finlands Röda Kors tilldelats samordningsasvaret är ett erkännande för organisationens höga kompetens och beredskap när det gäller krigskirurgi och medicinskt bistånd. Vi vill att denna kapacitet upprätthålls och utvecklas”, säger minister Mykkänen.

Den humanitära situationen är fortsättningsvis ytterst svår och det bedöms att 11 miljoner människor är i behov av humanitärt bistånd. Finland kommer under årets lopp att rikta ytterligare humanitärt bistånd till Irak.

Ytterligare information: Claus Jerker Lindroos, chef för enheten för humanitärt bistånd och humanitär biståndspolitik, tfn 0295 351 234.

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.