Suomi tukee pakolaisnaisten työllistymistä Jordaniassa

Suomi jatkaa tukeaan YK:n tasa-arvojärjestön hankkeelle Jordaniassa. Hankkeen tavoitteena on parantaa haavoittuvassa asemassa olevien naisten taloudellista toimeentuloa. Suomen tuki hankkeen kolmannelle vaiheelle, vuosiksi 2019-2022, on kaksi miljoonaa euroa.

YK:n tasa-arvojärjestön UN Womenin hanke ”Eid-bi-Eid” (suom. ”käsi kädessä”) hyödyttää lähes 50 000 naista Jordaniassa. Kyseessä on usean avunantajan hanke, jonka kokonaisbudjetti on noin 30 miljoonaa euroa neljälle vuodelle.

Avunsaajia ovat syyrialaiset pakolaisnaiset ja heikoimmassa asemassa olevat jordanialaisnaiset. Hankkeen tavoitteena on tukea naisten työllistymistä vaikuttamalla Jordanian kansalliseen lainsäädäntöön, tarjota naisille työllistymismahdollisuuksia ja apua työpaikkojen löytämiseen pakolaisleireillä ja niiden ulkopuolella sekä tarjota apua seksuaalisen väkivallan uhreille.

”Pakolaisnaisten työllistymisen tukeminen on tärkeä osa naisten taloudellista voimaannuttamista, jolla on kauaskantoisia vaikutuksia heidän elämäänsä. Suomi on toiminut uranuurtajana naisten ja tyttöjen oikeuksien ja sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisessä, ja nyt tuo työ jatkuu”, sanoo kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari.

Lisäksi hankkeessa pyritään ehkäisemään naisiin kohdistuvaa väkivaltaa koulutusten ja kampanjoiden kautta sekä edistämään kansalaiskeskustelua naisten oikeuksista.

Suomi on rahoittanut hankkeen kahta ensimmäistä vaihetta vuosina 2014–2018 yhteensä 2,3 miljoonalla eurolla. Vuonna 2018 valmistuneen ulkopuolisen evaluaation mukaan toiminta on ollut tuloksellista ja siinä on onnistuttu edistämään haavoittuvassa asemassa olevien naisten taloudellista toimeentuloa.

Arvioinnin mukaan hankkeen toteuttama Oasis-malli on erittäin onnistunut edistämään naisten oikeuksien toteutumista kokonaisvaltaisesti. Oasis-keskukset ovat pakolaisleireissä toimivia monitoimikeskuksia, joissa heikoimmassa asemassa oleville naisille tarjotaan erilaisia palveluita kuten koulutusta, työllistymismahdollisuuksia ja suojelua naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan.

Nyt käynnistymässä olevassa kolmannessa vaiheessa Oasis-konseptia tullaan laajentamaan myös pakolaiskeskusten ulkopuolelle kahdeksan Oasis-keskuksen voimin. Tällä tavoin tuki tavoittaa entistä tehokkaammin niin pakolaisnaisia kuin myös yhteiskunnan heikoimmassa asemassa olevia jordanialaisia.

Lisätietoa: vastuuvirkamies Jan Koivu, puh. 0295 350 547.

Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi