Suomi tukee Myanmarin metsävarojen innovatiivista kartoitusta

Myanmarissa alkaa hanke maan metsävarojen kartoittamiseksi, myös konfliktialueilla. Suomi tukee hanketta kehitysyhteistyövaroin 3,45 miljoonalla eurolla kahden ensimmäisen vuoden aikana.

YK:n elintarvike- ja maatalous järjestö FAO yhteistyössä Myanmarin kansallisen metsäviranomaisen (Myanmar National Forest Inventory) kanssa vastaa metsäkartoituksen toimeenpanosta.

Myanmarin metsävarat on tarkoitus kartoittaa koko maassa; myös niillä alueilla, jotka eivät ole keskushallinnon kontrollin piirissä. Hanke on innovatiivinen sikäli, että se huomioi konfliktialueiden erityiskysymykset ja puolustaa alueen asukkaiden ihmisoikeuksien toteutumista.

Hankkeesta saatavalle kokemukselle konflikti- ja ihmisoikeuskysymyksien huomioimisesta metsävarojen hallinnoinnissa ja käytössä voi olla hyötyä globaalisti. Konfliktialueilla laittomat hakkuut vievät usein elinkeinon paikallisilta asukkailta ja muodostavat keskeisen osan sotataloutta. Kestävällä metsävarojen hallinnoinnilla voidaan parantaa kyläyhteisöjen oikeuksia ja vähentää myös metsävaroihin liittyviä kiistoja.

Tietoa metsien pinta-alasta ja niiden lajistosta tarvitaan esimerkiksi suojelupäätösten tekemiseen sekä metsien kestävään käyttöön. Metsät ovat erityisen tärkeitä Myanmarille ilmastonmuutokseen sopeutumisessa, sillä maa on ilmastonmuutoksen myötä yleistyville sään ääri-ilmiöille erittäin haavoittuvainen.

”On erittäin tärkeää, että metsävarojen kartoitus hyödyttää kaikkia ihmisiä, myös etnisiä vähemmistöjä. Luonnonvarojen konfliktiulottuvuudet ja ihmisoikeudet huomioon ottava tapa toimia hankkeessa on ensiarvoista. Avoimen datan käyttö sekä luottamuksen rakentaminen paikallisyhteisöjen ja viranomaisten välille ovat myös tärkeitä asioita”, sanoo Suomen Myanmarin-suurlähettiläs Riikka Laatu.

Lisätietoa: kehityspolitiikan erityisasiantuntija Sanna Takala, puh.  +95 9 797 005 430

Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi