Suomi tukee koronaviruksen vastaisia toimia Irakissa

Suomi tukee koronaviruspandemian leviämistä ehkäisevää työtä Irakissa kahdella miljoonalla eurolla. Tuki on osa Suomen maa- ja aluekohtaista kehitysyhteistyötä Irakissa. Varat ohjataan YK:n kehitysohjelma UNDP:n hallinnoiman Irakin vakautusrahaston kautta (Funding Facility for Stabilization).

Suomen tuki suunnataan etenkin koronapotilaita vastaanottavien sairaaloiden ja terveyskeskusten toiminnan vahvistamiseen. Varoilla hankitaan suojavarusteita hoitohenkilökunnalle, kasvatetaan sairastuneiden eristämiseen tarkoitettujen osastojen määrää ja vahvistetaan laboratorioiden testauskapasiteettia. Lisäksi UNDP tukee Irakin hallintoa pandemian jälkeisten talouden elvyttämissuunnitelmien laadinnassa.

Tuki kohdistetaan ensisijaisesti terveydenhoidon hauraimpiin yksiköihin. Näihin kuuluvat sairaalat tai terveysasemat Anbarissa, Basrassa, Diyalassa, Dohukassa, Karbalassa, Kirkukissa, Najafissa, Ninewassa ja Salah Al-Dinissä.

Suomi on tukenut UNDP:n hallinnoiman Irakin vakautusrahaston toimintaa kaikkiaan 11 miljoonalla eurolla vuodesta 2016 alkaen. Rahasto on edistänyt pitkästä konfliktista toipuvan Irakin vakauttamista ja etenkin äärijärjestö Isisiltä vallattujen alueiden jälleenrakentamista. Äärijärjestöt ovat edelleen aktiivisia Irakissa ja pyrkivät hyödyntämään pandemian aiheuttamaa yhteiskunnallista ja taloudellista epävakautta.

Konfliktin jäljiltä Irakissa on myös edelleen yli miljoona maan sisäistä pakolaista. Viime aikoina maa on kärsinyt öljyn hinnan äkillisestä romahduksesta, jonka vuoksi valtion tulot ovat romahtaneet.

”Irakilla on valtavasti haasteita sen toipuessa pitkästä konfliktista. Suomi haluaa tukea Irakin vakautta ja vahvistaa sen kykyä vastata epidemiasta aiheutuneeseen hätätilaan. UNDP on etulinjassa tukemassa Irakin kansallista terveydenhoitojärjestelmää sen pyrkimyksissä selvitä pandemiasta”, sanoo Suomen Irakin-suurlähettiläs Vesa Häkkinen.

Suomen tuki on osa koordinoitua hanketta, jota tukevat myös muut avunantajamaat. UNDP:n vakautusrahaston lisäksi Suomi tukee Irakin vakauttamista osallistumalla kriisinhallintaan, rahoittamalla Irakissa tehtävää humanitaarista miinatoimintaa ja tukemalla Irakissa toimivien kansalaisjärjestöjen toimintaa. Suomi on antanut aiempina vuosina Irakiin myös humanitaarista apua.

Lisätietoja: Vesa Häkkinen, Suomen Irakin-suurlähettiläs, puh. +358 50 354 6969, +964 780 332 2217 ja Matti Karvanen, Syyrian ja Irakin vakautustoimien vastuuvirkamies, puh. 0295 351 806

Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi