Suomi tukee korkeakoulutuksen digitalisaatiota kehittyvissä maissa

Ulkoministeriö on myöntänyt HEI ICI -ohjelman hankerahoitukset vuosille 2020–2024. Neljän vuoden aikana ohjelma tukee suomalaisten ja kehittyvien maiden korkeakoulujen välisiä yhteistyöhankkeita 11,2 miljoonalla eurolla.

Ulkoministeriö on myöntänyt 11,2 miljoonaa euroa 4-vuotisille korkeakoulukumppanuuksille, joissa kehitetään globaalin etelän korkeakoulujen etäopetuksen kapasiteettia ja tuetaan opiskelijoiden laajempaa pääsyä korkeakoulutukseen.  

HEI ICI -ohjelman (Higher Education Institutions Institutional Cooperation Instrument) yksi painopiste on etäopetuksen kehittäminen. Tämä on erityisen ajankohtainen myös koronan aikaisessa maailmassa ja se tukee kehittyvien maiden korkeakouluja uudessa toimintaympäristössä. 
Rahoitettavissa hankkeissa rakennetaan digitaalisia oppimisympäristöjä, vahvistetaan opettajien digiopetuksen pedagogista kapasiteettia, etäopiskelun alustoja, IT-taitoja sekä korkeakoulujen työelämäyhteyksiä. 

HEI ICI ohjelman hakukierroksella jätettiin 67 hakemusta, joista yhdeksän valittiin rahoitettaviksi. Hankkeiden teemat ovat globaalin oppimisen kriisin ratkaiseminen, ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen sekä innovaatioiden kehittäminen ja työllisyyden parantaminen. 

Hankerahoitusta myönnettiin kahdeksaan Suomen kahdenväliseen kehitysyhteistyön kumppanimaahan maahan Aasiassa ja Afrikassa.

Kumppanimaiden korkeakouluina on mukana sekä pääkaupunkiseudun korkeakouluja että maakuntien pienempiä korkeakouluja. Kumppanuuksissa tuetaan myös temaattista verkostoitumista Suomessa, koska hankkeissa tehdään yhteistyötä ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen välillä.  Lisäksi monitoimijayhteistyö painottuu ohjelman hankkeissa. 

Korkeakoulujen lisäksi hankkeissa on mukana kansalaisjärjestöjä, opetusministeriöitä, muita viranomaistahoja sekä yrityskumppaneita Suomesta ja kumppanimaista. 

HEI ICI ohjelmaa rahoitetaan ulkoministeriön kehitysyhteistyövaroista ja hallinnoidaan Opetushallituksessa.

HEI ICI –ohjelmassa hankerahoitusta saaneet hankkeet Opetushallituksen sivuilla(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan) 

Lisätietoja: 

Pekka Seppälä, kehityspolitiikan neuvonantaja, puh. +358 295 350 999

Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi.