Suomi tukee kestävän metsätalouden, kaivostoiminnan ja kiertotalouden arvoketjuja kehittyvissä maissa

Suomi tukee YK:n teollisen kehityksen järjestöä (United Nations Industrial Development Organization, UNIDO) 3,6 miljoonalla eurolla vuosina 2021-2023 kestävän metsätalouden, kaivostoiminnan ja kiertotalouden arvoketjujen kehittämiseksi ja työpaikkojen luomiseksi kehittyvissä maissa. Hankekokonaisuuteen kuuluu lisäksi naisten asemaa ja sukupuolten välistä tasa-arvoa UNIDOn työssä vahvistava osio. Sopimus vahvistettiin 8. syyskuuta Wienissä.

Kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari korostaa, että Suomi on sitoutunut tukemaan kehittyvien maiden taloudellista kehitystä ympäristön kannalta kestävällä ja ilmastonmuutosta hillitsevällä tavalla. ”Kiertotalous on ajankohtainen ratkaisumalli tähän haasteeseen. UNIDOlle myönnetty rahoitus edistää kehittyvien maiden asteittaista siirtymää kiertotalouteen”, ministeri toteaa. Suomi oli maailman ensimmäinen maa, joka laati oman kiertotaloustoimintasuunnitelmansa viisi vuotta sitten. Hallitus on lisäksi asettanut tavoitteen, että Suomi on hiilineutraali maa vuoteen 2035 mennessä. ”Yhteistyö UNIDOn kanssa tarjoaa mahdollisuuksia myös suomalaisille yrityksille ja muille toimijoille”, ministeri kannustaa.

UNIDO edistää kehittyvien maiden kestävää ja inklusiivista teollista kehitystä. Järjestö tukee sekä yksityistä että julkista sektoria kehittyvissä maissa niiden laaja-alaisen vaurastumisen ja kilpailukyvyn edistämiseksi. UNIDO tukee lisäksi ympäristön, ilmaston ja vähähiilisen kehityksen kannalta suotuisia yhteiskunnallisia uudistuksia ja yksityisen sektorin toimia. UNIDO tekee runsaasti yhteistyötä yritysten, yritystukiorganisaatioiden ja tutkimuslaitosten kanssa.

 

Lisätietoja:

Kaupallinen neuvos Mika Vehnämäki, puh. 040 739 3814

Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi