Finland stöder miljön, stabiliteten och livskraften i den arktiska regionen

Finland stöder miljön, stabiliteten och livskraften i den arktiska regionen

Statsrådets kommunikationsavdelning
Pressmeddelande 419/2016
5.10.2016

Regeringen har dragit upp riktlinjer för prioriteter i Finlands arktiska strategi. Finland har som mål att vara en ledande aktör inom den internationella arktiska politiken. Enligt statsminister Juha Sipilä strävar Finland efter att stärka miljöskyddet och den säkerhetspolitiska stabiliteten i den arktiska regionen samt att öka livskraften i regionen i enlighet med principerna om hållbar utveckling. – Genom att starkare utnyttja det finländska kunnandet i regionen kan vi även här i Finland uppnå betydande tillväxt- och sysselsättningseffekter, säger statsminister Sipilä.

Riktlinjerna för Finlands arktiska strategi drogs upp vid regeringens strategisession den 26 september. Huvudlinjerna i Finlands arktiska strategi som publicerades 2013 gäller fortfarande. Prioriteterna i regeringens riktlinjer är arktisk utrikes- och EU-politik, infrastruktur, arktiskt kunnande och hållbar turism. Prioriteterna samlas i en åtgärdsplan som konkretiseras och följs upp på sektorministeriernas ansvar.

Finland svarar på de utmaningar som klimatförändringen och miljöskyddet medför genom internationellt samarbete. Finlands ordförandeskap i Arktiska rådet, internationella avtal och organisationer är viktiga kanaler för påverkan. Även främjandet av ursprungsfolkens intressen är en väsentlig del av Finlands arktiska politik.

Genom den arktiska verksamheten vill man skapa tillväxt och konkurrenskraft för Finland inom bland annat cleantech och bioekonomi med respekt för den arktiska miljön. Finland har som mål att vara en central problemlösare när det gäller arktisk utveckling.

Finland leder Arktiska rådet 2017–2019

Vid regeringens strategisession godkändes även riktlinjerna för Finlands ordförandeskap i Arktiska rådet. Finland leder Arktiska rådet 2017–2019. Under sitt ordförandeskap kommer Finland att betona vikten av att genomföra klimatavtalet från Paris och beakta FN:s globala mål för hållbar utveckling i det arktiska samarbetet.

Finland strävar efter att stärka Arktiska rådet genom att trygga kontinuiteten tillsammans med det nuvarande ordförandelandet Förenta staterna. Finland konsulterar alla medlemsländer och de arktiska ursprungsfolkens organisationer i fråga om sitt ordförandeskapsprogram. I ekonomiska frågor eftersträvar man ett tätt samarbete med Arktiska ekonomiska rådet. Ordförandeskapet i Arktiska rådet erbjuder en möjlighet att stärka den arktiska Finlandsbilden, och Finlands kompetens inom verksamhet i kallt klimat kan göras känd.

Ytterligare information: Nina Brander, specialsakkunnig, tfn 0295 160 347, statsrådets kansli (Finlands arktiska strategi) och Aleksi Härkönen, Finlands ambassadör för Arktis (ordförandeskapet i Arktiska rådet), tfn 0295 350 471

Den svenska översättningen av pressmeddelandet publicerad 4.10.2016