Suomi toimii afganistanilaisten hädän lievittämiseksi

Suomen kahdenvälinen kehitysyhteistyö Afganistaniin pysyy keskeytettynä, mutta varoja ohjataan humanitaariseen toimintaan ja ihmisten perustarpeiden hoitamiseen. Suomen tuen vievät perille YK ja kansalaisjärjestöt, eikä sitä ohjata Talibanin kautta tai sen tueksi. Uudesta väliaikaisesta toimintalinjauksesta päätti kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari.

YK on arvioinut Afganistanin maailman suurimmaksi humanitaariseksi kriisiksi vuonna 2022. Avun kokonaistarve on yli 7 miljardia euroa. YK:n kehitysrahaston (UNDP) arvion mukaan vuoden puoleen väliin mennessä jopa 97 prosenttia afganistanilaisista elää köyhyydessä. Maata uhkaa sosioekonominen ja peruspalveluiden romahdus, mikä lisää inhimillistä hätää, kärsimystä ja yhteiskunnallista epävakautta.

Ihmisten perustarpeisiin - kuten ravinnon, turvallisuuden ja toimeentulon tarpeeseen – vastaaminen vaatii puhtaan humanitaarisen avun lisäksi myös muita aputoimia. Siksi myös Suomi on valmis antamaan afgaaneille YK:n ja kansalaisjärjestöjen kautta ohjattua, tarkasti kohdennettu ja rajattua apua. Perinteinen hallitusten välinen kehitysyhteistyö pysyy keskeytettynä, koska Suomi ei tunnusta Talibanin hallintoa. Suomen tukea ei siis ohjata Talibanin kautta tai sen tueksi. Päätöksen vuotta 2022 koskevasta väliaikaisesta toimintalinjauksesta teki kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari.

”Inhimillinen hätä Afganistanissa on valtava. Yhdessä kansainvälisen yhteisön kanssa meidän on tehtävä voitavamme sen lievittämiseksi. Suomen tuki kohdentuu ihmisten selviytymisen ja perustarpeiden turvaamiseen sekä ihmisoikeuksien, erityisesti naisten ja tyttöjen oikeuksien, puolustamiseen kriisin keskellä”, ministeri Skinnari sanoo.

Linjauksen mukaan Suomi tukee sellaisia kansainvälisiä toimijoita ja kansalaisjärjestöjä, joiden toimintaedellytykset maassa säilyvät ja joiden kanssa yhteisistä periaatteista ja toimintalinjoista on sovittu. Suomi pyrkii jatkamaan pitkäaikaisten kumppanijärjestöjen, kuten UN Womenin ja MSI Reproductive Choices -järjestön, tukemista Afganistanissa. Maailmanpankin jälleenrakennusrahaston varoja uudelleen ohjataan mm. Maailman ruokaohjelmalle (WFP), lastenrahastolle (UNICEF) ja Maailman terveysjärjestölle (WHO).

Lisäksi Suomi on juuri ohjannut 4,9 miljoonaa euroa pitkäaikaiseen kehitysyhteistyöhön suunniteltuja varoja humanitaariseen ruoka-apuun (WFP).  Loppusyksystä Suomi kolminkertaisti vuoden 2021 alussa suunnitellun humanitaarisen apunsa Afganistanille.

Väliaikaisen toimintalinjauksen tavoitteet ovat yhteneviä Suomen läheisten kumppanien, kuten EU:n suunnitelmien ja toimien kanssa. Äärimmäisen haavoittuvassa tilanteessa olevat afganistanilaiset tarvitsevat apua ja kansainvälinen yhteisö toimii yhdessä löytääkseen keinoja tilanteen helpottamiseksi.

Lisätietoja:

Veikko Kiljunen, yksikönpäällikkö, Eteläisen Aasian yksikkö, +358 295 350 101

Arben Sejdaj, tarkastaja, Eteläisen Aasian yksikkö, +358 295 350 813

Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi.