Suomi sijoittaa ilmastonmuutoksen vastaiseen työhön Pohjois-Afrikassa

Suomi vahvistaa rooliaan ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä uudella sijoituksella Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin kautta. Rahoitettu työ painottuu erityisesti Pohjois-Afrikassa tehtävään ilmastotyöhön.

Suomi tekee 39,73 miljoonan euron sijoituksen Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin High Impact Partnership on Climate Action eli HIPCA-rahastoon. Sijoitus tehdään kehityspoliittisesta finanssisijoitusmäärärahasta. Sijoituksen lisäksi Suomi myöntää kaksi miljoonaa euroa rahaston hankkeisiin liittyvään tekniseen tukeen. Suomi painottaa rahoituksessa Pohjois-Afrikassa tehtävää ilmastotyötä.

Suomi on Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin, EBRD:n, pitkäaikainen tukija. Uudenlainen yhteistyömuoto HIPCA-rahastossa vahvistaa kumppanuutta. Rahaston kautta sijoitetaan hankkeisiin, jotka vähentävät kasvihuonekaasupäästöjä ja vahvistavat ilmastokestävyyttä. Rahaston sijoituksilla voidaan muun muassa rakentaa uusiutuvaa energiaa, kehittää ilmastokestäviä ruokajärjestelmiä ja panostaa kaupunkiympäristöjen kehittämiseen, kuten joukkoliikenteeseen. Samalla vivutetaan yksityisen sektorin rahoitusta ilmastotyöhön. Muita rahaston alkuvaiheen rahoittajia ovat Alankomaat ja Taiwan.

”Sijoitus on osa panostamme Afrikka-strategian toimeenpanoon ja ilmastopoliittisten tavoitteiden toteutumiseen. Rahaston kautta Suomen asema ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä vahvistuu ja näkyvyys lisääntyy. Rahoituksella on myös tarkoitus edistää suomalaisen yksityisen sektorin ja kehitysrahoituksen yhteyksiä maailmalla”, kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari sanoo.

Suomen sijoitus HIPCA-rahastoon sidotaan hankkeisiin kuuden vuoden sijoitusikkunan aikana. Rahaston kautta edelleen lainattu pääoma ja lainan korot palautuvat Suomelle kerran vuodessa. Viimeiset palaumat tulevat Suomelle 20 vuotta sijoitusikkunan päättymisen jälkeen.

Lisätiedot:

Tiina Vainio, kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministerin erityisavustaja, +358 50 524 6559, etunimi.sukunimi@formin.fi

Pekka Hirvonen, kehityspoliittisen osaston kehitysrahoituksen ja yksityisen sektorin yksikön päällikkö, +358 295 351 407, etunimi.sukunimi@formin.fi