Finland försvarar kvinnors och flickors rättigheter och stöder Nederländernas initiativ

Finland försvarar kvinnors och flickors rättigheter och stöder Nederländernas initiativ

Pressmeddelande 22/2017
1.2.2017

Finland är bekymrat över att arbetet för kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter i utvecklingsländer är i motvind. I sin utvecklingspolitik fokuserar Finland uttryckligen sina resurser på att stärka kvinnors och flickors ställning.

”Finland måste ta en ännu starkare roll i den politiska debatten både i Europeiska unionen och i FN. Vi måste tala för dem som inte själva får sin röst hörd. Det innebär aktiv påverkan för att det internationella samfundet ska uppmärksamma sexuellt våd mot kvinnor, unga vuxnas rätt till sexualupplysning och tjänster för sexuell hälsa samt tryggt moderskap”, betonar utrikeshandels- och utvecklingsminister Kai Mykkänen.

Finland stöder Nederländernas aktuella initiativ She Decides som strävar efter att trygga stöd för de organisationer som drabbas av Förenta staternas planerade nedskärningar. Det gäller bland annat FN:s befolkningsfond UNFPA, som hör till Finlands viktigaste multilaterala partner.

Kvinnors och flickors möjligheter att bestämma om sin egen kropp, om att gifta sig och skaffa barn är centrala faktorer för hela familjens välbefinnande och utkomst och en förutsättning för en balanserad befolkningsutveckling. Det finns mer än 220 miljoner kvinnor i världen som saknar de preventivmedel de behöver.

Om Förenta staternas planerade nedskärningar genomförs ‒ cirka 600 miljoner dollar per år till program för familjeplanering och reproduktiv hälsa ‒ försvagas särskilt fattiga kvinnors och flickors tillgång till den service de behöver.

”Finland ska vara där vi behövs mest. Det är därför vi betonar kvinnors och flickors rättigheter i vår utvecklingspolitik, och under rådande omständigheter särskilt sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter”, säger minister Mykkänen.

Finland har redan under en längre tid fokuserat sina resurser på att stärka kvinnors och flickors rättigheter. Den flesta av de hälsoprojekt som Finland finansierar har att göra med sexuell och reproduktiv hälsa. Av FN-organen är det befolkningsfonden UNFPA och jämställdhetsorganisationen UN Women som får de största bidragen. År 2016 var Finlands allmänna stöd till befolkningsfonden 19 miljoner euro. Därtill stöder Finland UNFPA:s och Unicefs arbete mot kvinnlig könsstympning. Finland finansierar också projekt för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i bland annat Afghanistans, Jemen, Myanmar och Somalia.

Ytterligare information: Gisela Blumenthal, utvecklingspolitisk rådgivare, enheten för sektorpolitik, tfn 0295 350 958 och Pasi Rajala, utrikeshandels- och utvecklingsministerns specialmedarbetare, tfn 0400 464 393.

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.