Suomi panostaa naisten ja LHBTI-henkilöiden oikeuksiin YK:n ihmisoikeusneuvoston kesän istunnossa

YK:n ihmisoikeusneuvosto kokoontuu 50. istuntoonsa Genevessä 13.6.-8.7.2022. Ihmisoikeusneuvosto on YK:n tärkein hallitustenvälinen ihmisoikeuksia suojeleva ja edistävä elin.

Istunto on Suomen kolmivuotisen jäsenyyskauden toinen. Jäsenenä Suomi edistää naisten oikeuksia ja sukupuolten tasa-arvoa. Haavoittuvimmassa asemassa olevien henkilöiden ja ryhmien oikeuksien toteutuminen on Suomelle prioriteetti.

Ihmisoikeusneuvosto keskittyy kesän istunnossaan vahvasti naisten ja tyttöjen oikeuksiin sekä sukupuolten tasa-arvoon. Suomi osallistuu aktiivisesti näitä aiheita koskeviin neuvotteluihin. Korostamme naisiin kohdistuvan väkivallan ja syrjinnän estämistä sekä seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja -oikeuksia.  Naisten ja tyttöjen moninaisuus tulee tunnustaa. 

Suomi järjestää tilaisuuden, joka käsittelee sukupuolittuneen verkkoväkivallan estämistä. Tilaisuus on osa naisten ja tyttöjen oikeuksia edistävää kansainvälistä Generation Equality-kampanjaa. Tilaisuuden tavoitteena on tuoda eri toimijoita yhteen ratkaisujen löytämiseksi väkivallan estämiselle. 

Ihmisoikeusneuvoston on määrä uusia asiantuntijamandaatti, joka käsittelee seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin perustuvan väkivallan ja syrjinnän estämistä. Suomi vaikuttaa meille tärkeän mandaatin uusimisen puolesta.  YK:n on toimittava vahvasti väkivallan ja syrjinnän estämiseksi kaikissa tilanteissa.

Neuvosto käsittelee myös useita muita tärkeitä kokonaisuuksia, mukaan luettuna sanan- ja kokoontumisvapauteen, ilmastonmuutokseen ja liiketoimintaan liittyviä kysymyksiä. Myös esimerkiksi ruokaturvan odotetaan nousevan esille useissa keskusteluissa.

Useiden maiden ihmisoikeustilanteet ovat neuvoston agendalla. YK:n ihmisoikeusvaltuutettu antaa ihmisoikeusneuvostolle vuosikatsauksensa sekä erilliset suulliset raportit mm. Afganistanin ja Mariupolin tilanteista. Neuvosto saa myös mm. Valko-Venäjää käsittelevältä asiantuntijalta tilannekatsauksen. Suomi osallistuu näihin neuvoston keskusteluihin.   

 

Lisätietoja

  • Ann-Mari Fröberg, tiiminvetäjä, ihmisoikeuspolitiikan yksikkö, puh. +358 295 350 896

  • Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi.