Suomi osallistuu EU:n yhteiseen kriisinhallintaa ja hybridiuhkia käsittelevään päätöksentekoharjoitukseen

Suomi osallistuu Euroopan unionin yhteiseen EU Integrated Resolve 2022 -päätöksentekoharjoitukseen, joka järjestetään 19. syyskuuta ja 18. marraskuuta välisenä aikana.

Päätöksentekoharjoituksen tavoitteena on parantaa EU:n toimintakykyä kriiseihin vastaamisessa. Harjoitus keskittyy kriisinhallintaan ja hybridiuhkiin. Se perustuu kuvitteelliseen tilanteeseen, joka heijastelee nykyajan monitahoista kriisiä. Harjoitus mallintaa EU:n sotilaallisen kriisinhallintaoperaation ja siviilikriisinhallintaoperaation suunnittelua, perustamista ja päätöksentekoprosesseja sekä hybridiuhkiin reagoimista. EU-jäsenvaltioiden odotetaan vastaavan erilaisiin syötteisiin kuvitteellisessa toimintaympäristössä.

Harjoitus järjestetään kuudetta kertaa, viimeksi se on järjestetty vuonna 2021. EU:n ulkosuhdehallinto vastaa harjoituksen läpiviennistä. Lisäksi harjoitukseen osallistuu muita EU-toimijoita sekä kaikki jäsenmaat. Päätöksentekoharjoituksessa huomioidaan myös EU:n ja Naton vuorovaikutus samanaikaisen ja koordinoidun harjoitustoiminnan muodossa. 

Suomessa poikkihallinnollisena yhteistyönä toteutettavaan harjoitukseen osallistuvat ulkoministeriön lisäksi puolustusministeriö, pääesikunta, sisäministeriö, valtioneuvoston kanslia, Liikenne- ja viestintävirasto, Kriisinhallintakeskus sekä EU-edustusto Brysselissä.

Lisätietoja:

  • Nelli Mikkola, ulkoministeriön poliittinen osasto, puh. +358 50 340 0293, etunimi.sukunimi@formin.fi
  • Anna Ilvesniemi, puolustusministeriön puolustuspoliittinen osasto, puh.  +358 50 476 4493; etunimi.sukunimi@gov.fi
  • Aaro Suonio, sisäministeriön kansainvälisten asioiden yksikkö, puh. +358 29 548 8621, etunimi.sukunimi@govsec.fi