Suomi osallistuu EU:n yhteiseen kriisinhallinta- ja hybridiharjoitukseen

Suomi osallistuu Euroopan unionin yhteiseen EU Integrated Resolve 2020 -päätöksentekoharjoitukseen, joka järjestetään 21.9.- 4.12. välisenä aikana.

Päätöksentekoharjoituksen tavoitteena on parantaa EU:n toimintakykyä kriiseihin vastaamisessa. Harjoitus keskittyy kriisinhallintaan ja hybridiuhkiin vastaamiseen. Se perustuu kuvitteelliseen tilanteeseen, joka heijastelee nykyajan monitahoista kriisiä. Harjoituksessa simuloidaan sotilaallisen kriisinhallintaoperaation ja siviilikriisinhallintaoperaation suunnittelua, perustamista ja niistä päättämistä sekä hybridiuhkiin reagoimista. Jäsenvaltioiden odotetaan vastaavan erilaisiin syötteisiin kuvitteellisessa toimintaympäristössä.

Harjoitus järjestetään viidettä kertaa, viimeksi vuonna 2018. EU:n ulkosuhdehallinto on keskeisessä asemassa harjoituksen läpiviennissä, ja siinä on mukana myös muita EU-toimijoita ja kaikki EU-jäsenmaat. COVID-19 vaikuttaa harjoituksen valmisteluun ja läpivientiin, lähinnä niin, että siihen osallistuu EU-instituutioissa tavallista vähemmän henkilökuntaa. Suomessa poikkihallinnollisena yhteistyönä toteutettavaan harjoitukseen osallistuvat ulkoministeriön lisäksi puolustusministeriö, pääesikunta, sisäministeriö, valtioneuvoston kanslia ja EU-edustusto Brysselissä.

Lisätietoja: 
Outi Hyvärinen, ulkoministeriön poliittinen osasto, puh. 0295 350 035,
Ilmari Uljas, puolustusministeriön puolustuspoliittinen osasto, puh. 0295 140 048 ja 
Emma Patovuori, sisäministeriön kansainvälisten asioiden yksikkö, puh. 0295 488 273.

Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi, 
puolustusministeriön etunimi.sukunimi@defmin.fi ja sisäministeriön etunimi.sukunimi@intermin.fi