Finland nådde topp tre i jämförelse mellan de som stöder utvecklingsländer

Finland nådde topp tre i jämförelse mellan de som stöder utvecklingsländer

Pressmeddelande 283/2014
17.12.2014

Finland placerar sig på tredje plats i en internationell jämförelse beträffande politiska åtgärder som stöder utvecklingsländerna (Commitment to Development Index, CDI). Finland avancerade två platser jämfört med ifjol. Finland får i synnerhet erkännande för ansvarsfulla investeringar i utvecklingsländerna och främjandet av öppenhet i finansieringsverksamheten. Även placeringarna när det gäller kvaliteten på utvecklingshjälpen och utveckling av teknologin förbättrades.

Tankesmedjan Centre for Global Development CGD:s årliga jämförelse rangordnar världens 27 rikaste stater på grundval av hur engagerade de är i politiska åtgärder som stöder fattiga länder. CDI mäter åtgärder inom sju för utvecklingsländerna viktiga politiska områden: utvecklingssamarbete, handel, finansiering, migration, miljö, säkerhet och teknologi. I topp för jämförelsen ligger Danmark och Sverige på samma sätt som ifjol.

Finland placerar sig bland de nio bästa inom alla andra områden än handel (plats 12) och migration (plats 21). Inom finansiering bevarade Finland sin topposition. CGD:s Europadirektör Owen Barder ger Finland ett erkännande för den starkt bevisade öppenheten i finansieringsverksamhet. Som styrkor räknas också försäkrandet beträffande politiska risker och ansvarsfullheten i placeringsverksamhet. Som ett gott exempel på detta nämns förhandsbedömningarna av projekts inverkningar på miljö, mänskliga rättigheter och arbetstagares rättigheter.

När det gäller miljön (4:e) och säkerheten (5:e) bevarade Finland sina tidigare goda resultat.  Finlands utvecklingshjälp är kvalitativ och öppen (8:e plats). För teknologins del (6:e) uppmärksammade jämförelsen den finländska regeringens stöd till innovationer och forskning. Betyget för migrationspolitiken ligger klart under genomsnittet. Den relativt stora andelen utländska studerande räcker inte för att kompensera placeringen, eftersom  andelen invandrare som kommer från utvecklingsländer av befolkningen är liten.

Resultaten från jämförelsen finns i sin helhet på adressen:
http://www.cgdev.org/initiative/commitment-development-index/index

För mera information: utvecklingspolitiska rådgivaren Ulla Järvelä-Seppinen, UM, tfn 0295 351 812, enhetschefen Sari Lehtiranta, UM, tfn 0295 352 139

Tässä palvelussa myös