Suomi myöntää yli 27 miljoonaa euroa humanitaarista rahoitusta

Kansainvälisille humanitaarisille järjestöille myönnetty yleisrahoitus on nopea ja tehokas keino vastata äkillisiin luonnonkatastrofeihin ja pitkittyneisiin kriiseihin. Suomen 27,5 miljoonan euron rahoitus auttaa YK-järjestöjä ja Punaisen Ristin kansainvälistä komiteaa ICRC:tä toimimaan siellä, missä apua tarvitaan, ja suunnittelemaan toimintaansa joustavasti.

Sodat, ilmastonmuutos, ruokapula ja koronapandemia aiheuttavat kriisitilanteita ympäri maailman. YK:n arvion mukaan apua tulee tänä vuonna tarvitsemaan yli 270 miljoonaa ihmistä ainakin 63 maassa. Humanitaarista rahoitusta tarvitaan kipeästi ja kiireellisesti.

”Humanitaarisen avun tarkoitus on pelastaa ihmishenkiä, joten nopeus on erittäin tärkeää. Heti alkuvuonna myönnetty yleisrahoitus antaa järjestöille mahdollisuuden kohdentaa rahaa joustavasti sinne, missä apua eniten tarvitaan”, sanoo kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari.

Tammikuussa Suomelta yleisrahoitusta saavat YK:n keskitetty hätäapurahasto Cerf (8 miljoonaa euroa), YK:n pakolaisjärjestö UNHCR (7 miljoonaa), YK:n palestiinalaispakolaisten avustusjärjestö UNRWA (5 miljoonaa), Punaisen Ristin kansainvälinen komitea ICRC (3 miljoonaa) ja YK:n humanitaarisen avun koordinaatiotoimisto Ocha (2,5 miljoonaa).

Lisäksi Suomi valmistelee yleisrahoitusta Maailman ruokaohjelmalle WFP:lle ja katastrofiriskien ennaltaehkäisyyn keskittyvälle YK-järjestölle UNDRR:lle.

Yli 40 prosenttia Suomen humanitaarisesta avusta on monivuotisiin sopimuksiin perustuvaa yleisrahoitusta. Joustava rahoitus on tärkeää esimerkiksi äkillisiin luonnonkatastrofeihin tai koronaviruksen kaltaisiin yllättäviin kriiseihin vastaamisessa. Yleisrahoituksen avulla humanitaariset järjestöt täydentävät myös avun rahoitusvajetta maissa, joissa sota tai aseellinen konflikti on jatkunut vuosien ajan. Monivuotiset rahoitussopimukset auttavat humanitaarisia järjestöjä ennakoimaan ja suunnittelemaan työtään paremmin.

Suomen vuonna 2021 antaman yleisrahoituksen avulla yksistään Cerf tuki humanitaarista työtä 33 maassa. Sen turvin esimerkiksi YK:n lastenavun järjestö Unicef pystyi antamaan erityistä apua vammaisille lapsille ja YK:n väestörahasto UNFPA vahvisti työtään seksuaalisen väkivallan ehkäisemiseksi ja selviytyjien tukemiseksi.

Suomi vaikuttaa vahvasti joustavan humanitaarisen rahoituksen puolesta myös muiden rahoittajamaiden suuntaan muun muassa roolissaan Hyvän humanitaarisen avunannon ryhmän rinnakkaispuheenjohtajana (2021–2023).

Ulkoministeriö valmistelee lisäksi parhaillaan rahoituspäätöksiä maa- ja aluekohtaiseen ja temaattiseen humanitaariseen apuun YK-järjestöjen, Punaisen Ristin kansainvälisen liikkeen sekä suomalaisten kansalaisjärjestöjen kautta. Näistä päätöksistä tiedotetaan erikseen.  

Lisätietoja:

Lauratuulia Lehtinen, humanitaarisen avun ja politiikan yksikön päällikkö, ulkoministeriö, puh. +358 46 921 2030
Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi.