Finland ökar stödet till Irak

Finland ökar stödet till Irak

Pressmeddelande 138/2016
20.7.2016

Finland beviljar sammanlagt 10 miljoner euro i ytterligare stöd till Irak. Stödet fördelas på flera år och används till återuppbyggnad, humanitärt bistånd och minröjning i de områden som befriats från IS.

Finland ger löfte om bistånd i dag i Washington, där de länder som ger bistånd till Irak samlas i samband med ett ministermöte för koalitionen mot IS.

Till mötet som ordnas av Canada, Japan och Tyskland kallades länder som är redo att ge nya betydande biståndslöften. I mötet deltar 28 länder och sex internationella organisationer. Finland företräds av Jarno Syrjälä, chef för utrikesministeriets avdelning för Afrika och Mellanöstern.

"I de områden som erövrats från IS behövs nu stabilisering efter konflikten. Det behövs stöd inom många områden: akut humanitär hjälp, röjning av minor och oexploderad ammunition samt projekt på kort och medellång sikt för att återuppbygga kritisk infrastruktur", säger utrikeshandels- och utvecklingsminister Kai Mykkänen.

"Genom stödet verkar Finland för att irakier som återvänder till sina hem har möjlighet att bygga sin framtid där. Den onda cirkeln av bitterhet och våld måste brytas", konstaterar Mykkänen.

Hälften av stödsumman till minröjning

Av Finlands stöd på 10 miljoner euro anvisas åren 2016–2017 tre miljoner euro till stabilisering och återuppbyggnad i de områden som befriats från IS.  På så sätt möjliggör man att irakierna kan återvända till sina hem på ett hållbart sätt. Stödet kanaliseras genom FN:s utvecklingsprogram UNDP.  Finland har redan tidigare i år bidragit med en miljon euro i UNDP:s stabiliseringsfond.

Av Finlands stöd anvisas två miljoner euro till humanitärt bistånd. Den humanitära situationen i Irak är svår: i år beräknas cirka 10 miljoner människor vara i behov av hjälp.

I dag har FN:s biståndsprogram inte tillräckligt med resurser för att lindra den humanitära situationen. FN:s mål är att med en gemensam vädjan om 861 miljoner dollar kunna bemöta 7,3 miljoner människors behov. Finland har sedan 2011 beviljat sammanlagt något under 6 miljoner euro i humanitärt bistånd till Irak.

Dessutom beviljar Finland fem miljoner euro till minröjning i Irak och Syrien åren 2016–2020. I Irak och Syrien finns mycket olika typer av sprängämnen och oexploderad ammunition. Civil bosättning och infrastruktur har systematiskt minerats i områden som har återerövrats från IS. Sprängämnena försvårar i hög grad återuppbyggnaden och återflyttningen i områdena och fördröjer eller hindrar helt genomförandet av humanitärt bistånd.

Stödet till humanitär minröjning i Irak och Syrien kanaliseras genom internationella Röda Korset (ICRC), FN (UNMAS) och en frivilligorganisation som bestäms senare.

Ytterligare information: Jarno Syrjälä, avdelningschef, avdelningen för Afrika och Mellanöstern, tfn +358 50 371 0107

Touko Piiparinen, ambassadråd, avdelningen för Afrika och Mellanöstern, tfn +358 50 447 9406

Suvi Aherto, utrikeshandels- och utvecklingsministerns specialmedarbetare, tfn 050 349 6121

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.