Suomi myöntää 4 miljoonaa euroa lisätukea Ukrainalle kehitysyhteistyön ja humanitaarisen avun kautta

Suomi on tehnyt kertaluonteisen päätöksen neljän miljoonan euron lisätuesta Ukrainalle. Tästä kolme miljoonaa euroa on kehitysyhteistyömäärärahaa ja miljoona euroa humanitaarista apua.

Kehitysyhteistyömäärärahan kautta lisätään rahoitusta Suomen jo tukemalle Euroopan neuvoston Ukrainan toimintaohjelmalle. Ohjelma keskittyy ihmisoikeuksien, oikeusvaltiokehityksen ja demokratian vahvistamiseen, ja se tukee Ukrainan omia uudistuksia ja maan prioriteetteja. Miljoonan euron lisätuen myötä hankkeen kokonaistuki nousee kahteen miljoonaan euroon.

Puoli miljoonaa euroa ohjataan Etyjin kautta Ukrainassa toimeenpantaviin hankkeisiin. Etyjin kautta on jo aikaisemmin tuettu muun muassa Etyjin demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimiston (ODIHR) ja Etyjin mediavapausvaltuutetun toimiston hankkeita.

Miljoona euroa varataan uusien kehitysyhteistyöhankkeiden rahoitukseen. Näiden hankkeiden selvitys on vielä käynnissä, ja mahdollisista päätöksistä tiedotetaan myöhemmin. Puoli miljoonaa euroa varataan kansainvälisten toimijoiden ja kansalaisyhteiskunnan kautta ohjattavaan tukeen.

Lisäksi valmistellaan SPR:n kautta 1 miljoonan euron humanitaarisen avun tukea Punaisen Ristin Kansainvälisen Komitean (ICRC) operaatiolle Ukrainassa. Operaatio tukee Itä-Ukrainassa muun muassa ruoka- ja vesihuoltoa sekä terveyssektoria. 

Suomi tukee Ukrainaa laaja-alaisesti niin kehitysyhteistyön, siviilikriisinhallinnan, humanitaarisen miinatoiminnan, humanitaarisen avun kuin Euroopan neuvoston, kansalaisjärjestöjen ja Nato-rahastojen kautta.

Suomen kokonaistuki Ukrainalle vuodesta 2014 lähtien on yli 70 miljoonaa euroa. Vuositasolla tuki on ollut noin 10 miljoonaa euroa.

Kehitysyhteistyössä keskiössä on opetuksen laadun parantaminen, oikeusvaltioperiaatteen vahvistaminen, energiaturvallisuus ja ilmastokestävyyden parantaminen. Suomi osallistuu muun muassa Ukrainan perusopetuksen uudistamiseen. Siviilikriisinhallinnan kautta Suomi on tukenut Ukrainan turvallisuus- ja oikeussektorin vahvistamista ja oikeusvaltiokehitystä sekä konfliktinratkaisupyrkimyksiä.
 

Lisätietoja:

Sirpa Oksanen, yksikönpäällikkö, Itä-Euroopan ja Keski-Aasian yksikkö, puh. 0295 350 472

Lauratuulia Lehtinen, yksikönpäällikkö, humanitaarisen avun ja politiikan yksikkö, puh. +358 295 350 184

Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi.