Finland beviljar 4,2 miljoner euro humanitärt bistånd för kriserna i Jemen och Centralafrikanska republiken

Finland beviljar 4,2 miljoner euro humanitärt bistånd för kriserna i Jemen och Centralafrikanska republiken

Pressmeddelande 230/2015
21.10.2015

Vid höstens utdelning av medel till humanitärt bistånd har Finland beviljat 4,2 miljoner euro till internationella organisationers arbete i Jemen och Centralafrikanska republiken. Utrikeshandels- och utvecklingsminister Lenita Toivakka fattade beslut i ärendet den 21 oktober.

Till Jemen riktas 3,2 miljoner euro varav 2,5 miljoner euro beviljas FN:s livsmedelsprogram WFP och 0,7 miljoner euro Internationella Rödakorskommittén genom Finlands Röda Kors. FN:s flyktingorganisation UNHCR beviljas en miljon euro för att hantera krisen i Centralafrikanska republiken regionalt.

Behovet av hjälp har vuxit ytterligare i Jemen sedan våldsamheterna tilltog i mars. Av landets befolkning är för närvarande 21,1 miljoner, det vill säga 80 procent, i behov av humanitärt bistånd. Hjälpen behövs särskilt när det gäller mat- och vattenförsörjning, hälsovård och sanitet.

Också i Centralafrikanska republiken är den humanitära situationen exceptionellt svår och landets dåliga säkerhetssituation avspeglar sig i grannstaterna. Kring 900 000 människor har redan blivit tvungna att lämna sina hem och befinner sig antingen inom landet eller som flyktingar i grannländerna.

"Finland riktar sin hjälp dit behovet är störst. Miljontals människor har lämnat sina hem på grund av konflikterna. De behöver mat, hälsovård och skydd. Det syntes också tydligt i flyktinglägret i Za'atari i Jordanien som jag nyligen besökte. Det bor nästan 80 000 syriska flyktingar i lägret”, berättar utrikeshandels- och utvecklingsminister Lenita Toivakka.

Behovet av humanitärt bistånd har aldrig varit så stort som nu och många platser som är i behov av hjälp är allvarligt underfinansierade. Det pågår fyra mycket allvarliga konflikter: i Jemen, Syrien, Irak och Sydsudan. Finlands humanitära bistånd räddar människoliv, lindrar mänskligt lidande och nöd och upprätthåller människovärdet i kriser.

Beslutet höjer Finlands humanitära bistånd till 80 miljoner euro i år. Förra året beviljades sammanlagt 105,7 miljoner euro till humanitärt bistånd. Stödet betalas från anslagen för humanitärt bistånd som ingår i Finlands utvecklingssamarbete.

För mera information: chefen för enheten för humanitärt bistånd och humanitär biståndspolitik Claus Jerker Lindroos, tfn 040 132 1416 ,och minister Toivakkas specialmedarbetare Juha Kirstilä, tfn 040 552 8200.

Tässä palvelussa myös