Finland ansluter sig till initiativ som förbättrar utvecklingsländers skatteuppbördskapacitet

Finland ansluter sig till initiativ som förbättrar utvecklingsländers skatteuppbördskapacitet 

Pressmeddelande 173/2015
15.7.2015

Finland kommer att vara med och sätta igång ett internationellt initiativ som ska förbättra skatteuppbördskapaciteten i utvecklingsländerna. Addis Tax Initiative offentliggjordes den 15 juli vid den internationella konferensen om utvecklingsfinansiering i Addis Abeba, Etiopien.

Foto: Janne Oksanen
Konferensen om utvecklingsfinansiering i Addis Abeba, Etiopien, 2015.
Konferensen om utvecklingsfinansiering i Addis Abeba, Etiopien, 2015.

Länderna som ansluter sig till initiativet förbinder sig att arbeta tillsammans för att utveckla skatteuppbördskapaciteten och åstadkomma mera rättvisa, öppenhet och effektivitet i skattesystemen. Det handlar särskilt om att dela med sig av kunnande och tekniskt bistånd. Biståndsgivarländerna förbinder sig att fördubbla sitt stöd till detta ändamål till år 2020.

”Utan skatteintäkter finns varken offentliga tjänster eller hållbar utveckling. Vi har fördelat Finlands kunnande bland annat via Afrikas skatteförvaltningars organisation ATAF. Nu går vi med i Addis Tax Initiative, som är ett viktigt praktiskt åtagande för utveckling av utvecklingsländernas skatteuppbördskapacitet. Länderna behöver stark privat ekonomi och fungerande skattesystem”, säger utrikeshandels- och utvecklingsminister Lenita Toivakka.

Förutom Finland ansluter sig följande länder till initiativet: Nederländerna, Australien, Belgien, Sydkorea, Etiopien, Filippinerna, Indonesien, Storbritannien, Italien, Kamerun, Kanada, Liberia, Luxemburg, Malawi, Norge, Frankrike, Sverige, Tyskland, Senegal, Sierra Leone, Slovenien, Schweiz, Tanzania, Danmark och USA, samt Europeiska kommissionen.

Av de internationella organisationerna understöds initiativet av OECD, Världsbanken, Internationella valutafonden IMF, African Tax Administration Forum, Inter-American Centre of Tax Administrations (CIAT) och the Gates Foundation.

Konferensen om utvecklingsfinansiering som avslutas imorgon är en viktig del av beredningen av FN:s mål och agenda för hållbar utveckling. Utgångspunkten är att förstärkningen av utvecklingsländernas egna resurser spelar en avgörande roll när man främjar hållbar utveckling. Det innebär bland annat att skatteuppbördskapaciteten förbättras och att korruptionen minskar som en del av god förvaltning.

Post 2015-agendan och målen för hållbar utveckling utgör fortsättningen på FN:s millenniemål. Handlingsprogrammet sträcker sig fram till år 2030 och till dess vill man, bland annat, helt eliminera fattigdomen i alla dess former och skapa hållbar utveckling där människor mår bra, jordklotets bärkraft inte överskrids och den ekonomiska tillväxten sker hållbart. Målen kommer att gälla alla länder, också Finland.

Målsättningarna och agendan för hållbar utveckling avgörs slutgiltigt vid FN:s toppmöte i New York 25-27 september.

För mera information: ledande sakkunnig Pekka Hukka, tfn 0295 351 747, pekka.hukka@formin.fi och minister Toivakkas specialmedarbetare Pasi Rajala, tfn 0400 464 393, pasi.rajala@formin.fi.