Finland med i stabiliseringsfond för Irak

Finland med i stabiliseringsfond för Irak

Pressmeddelande 92/2016
12.5.2016

Finland har anslutit sig till en fond som stöder återuppbyggnaden av Irak inom ramen för FN:s utvecklingsprogram UNPD. Finlands bidrag till fonden är en miljon euro. Genom fonden stöder man stabiliseringen av områden som befriats från terroristorganisationen IS. På så sätt möjliggör man att invånarna i fyra regioner kan återvända till sina hem på ett hållbart sätt.

"Inom områden som befriats från IS har utöver byggnader och vägar även människornas levnadsbetingelser förstörts. Genom stabiliseringsfonden vill Finland stödja de allra mest sårbara grupperna, särskilt kvinnor, och samtidigt säkerställa att dessa inte blir diskriminerade", säger utrikeshandels- och utvecklingsminister Lenita Toivakka.

Irak kommer ännu under en lång tid att behöva ett betydande internationellt stöd. Vid sidan om IS påverkas landets säkerhetsläge också av spänningar mellan olika etniska och religiösa grupper.

Iraks ekonomi är ytterst svag, och behovet av humanitärt bistånd har nästan fördubblats under ett år. För närvarande är tio miljoner människor beroende av bistånd. Mer än tre miljoner människor flytt från sina hemtrakter. Dessutom finns det ca 250 000 syriska flyktingar i Kurdistan i norra Irak.

Avsikten är att man med medel ur fonden ska genomföra återuppbyggnadsprojekt inom den offentliga infrastrukturen och stödja återhämtningen för lokala näringar samt uppkomsten av arbetsplatser. Projekten gagnar i synnerhet kvinnor och unga. Dessutom ska man stödja de lokala myndigheternas verksamhet och ta icke-statliga organisationer till hjälp för att medla i lokala konflikter.

Den totala summan för FFIS-fonden (Funding Facility for Immediate Stabilization in Iraq) uppgick i början av året till ca 50 miljoner dollar. För närvarande gäller fondens verksamhetsperiod till och med maj 2017.

Finland deltar i projektet inom den styrgrupp som är verksam i Bagdad. Genom styrgruppen kan Finland vara med och förebygga diskriminering av olika grupper samt se till att kvinnors rättigheter tillgodoses inom ramen för projekten.

Ytterligare information: Jussi Nummelin, ansvarig tjänsteman för Syrien, utrikesministeriets avdelning för Afrika och Mellanöstern, tfn 050 430 2018.