Finland lotsade in Kazakstan i WTO

Finland lotsade in Kazakstan i WTO

Pressmeddelande 179/2015
28.7.2015

Det avgörande beslutet om Kazakstans anslutning till Världshandelsorganisationen (WTO) fattades den 27 juli 2015. Finland har varit ordförande för Kazakstans anslutningsprocess under processens hela 20-åriga historia.

”Processen var svår och komplicerades i slutskedet bland annat av Kazakstans medlemskap i Eurasiska ekonomiska unionen. Slutresultatet bedöms ändå som utmärkt. Till exempel bands tullarna till en låg nivå”, berättar utrikesrådet Vesa Himanen som verkat som anslutningsprocessens ordförande i åtta år. ”Processen var viktig eftersom WTO:s multilaterala handelssystem i och med anslutningen utvidgas att innefatta ett nytt betydande område. Anslutningen undanröjer handelshinder”, konstaterar Himanen.

Under medlemskapsförhandlingarna förhandlar kandidatlandet med WTO:s medlemsländer om hur landet ska verkställa de avtal som redan är i kraft inom WTO. Landet ska också förbinda sig till att avreglera handeln och sänka olika stöd. Alla WTO:s medlemmar deltar i anslutningsförhandlingarna.

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Lenita Toivakka bedömer att Kazakstans anslutning är betydelsefull för Finland. ”Kazakstans anslutning ger ännu bättre möjligheter till ekonomiskt samarbete mellan Finland och Kazakstan. Det här är just sådan avreglering av handeln som gagnar företagen och sådant praktiskt Team Finland-arbete som staten ska syssla med. Finland har gjort en synlig insats i processen och det har gjort Finland bättre känt i Kazakstan”, konstaterar ministern.

Handeln mellan Finland och Kazakstan håller på att öka. Särskilt importen från Kazakstan har vuxit i snabb takt. Anslutningen betyder att WTO:s regler träder i kraft, vilket skapar större klarhet i handeln. ”Bindandet av tullnivåerna leder till större förutsebarhet”, konstaterar Himanen.

Så gott som alla betydande aktörer inom den globala ekonomin är redan medlemmar av det multilaterala handelssystemet. Kazakstan blir WTO:s 162:a medlem. Förhandlingar pågår bland annat med Algeriet, Liberia och Vitryssland.

För mera information: utrikesrådet Vesa Himanen, tfn 050 342 8467, och ambassadrådet Johanna Lukkarila, tfn 050 411 5402

Tässä palvelussa myös