Finland höjer sitt stöd till Ukraina

Finland höjer sitt stöd till Ukraina

Pressmeddelande 277/2014
11.12.2014

Finland utökar sitt stöd till Ukraina på grund av landets försvårade politiska, ekonomiska och humanitära situation. År 2014 stödjer Finland Ukraina med sammanlagt 6,4 miljoner euro. Dessutom har Finland sänt OSSE-observatörer, gränsbevakningsexperter, valobservatörer samt experter på korruptionsbekämpning och förvaltningsreformer till Ukraina.

Då Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE, hade utrikesministermöte i Basel 4-5.12. meddelade Finland om ett tilläggsstöd på 500 000 euro till OSSE:s övervakningsmission i Ukraina. Finland hör till uppdragets största understödjare med sin insats på 2 miljoner euro och 19 observatörer. Dessutom är Finland den största deltagaren i OSSE:s gränsbevakningsmission: av sexton observatörer kommer fyra från Finland. OSSE övervakade både presidentvalet och parlamentsvalet och Finland bidrog med 24 observatörer i bägge. Finland har också finansierat OSSE:s byrå för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter, ODIHR:s verksamhet i Ukraina med 60 000 euro.

Utrikesministeriet beslöt den 10 december 2014 att ge ett tilläggsstöd på en miljon euro till Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling, EBRD:s multilaterala fond för stabilisering och hållbar tillväxt. Det gör att Finlands totala stöd till fonden uppgår till 1,5 miljoner euro. Fonden grundades i juli 2014 för att stödja förvaltningen och ekonomiska reformer i Ukraina.

Finland har beviljat Ukraina humanitärt bistånd för en miljon euro under år 2014. Hälften har kanaliserats via Röda korsets internationella kommitté (ICRC) och den andra hälften via FN:s flyktingorganisation (UNHCR). Med stödet har man bistått civila som har drabbats av konflikten i Öst-Ukraina. Över 900 000 människor har blivit tvungna att lämna sina hem.

Vidare deltar Finland i flera långvariga internationella projekt och partnerskap som stödjer Ukraina. Mera information om dem finns i artikeln Finlands stöd till Ukraina 2014.

För mera information: utrikesråd Juhani Toivonen, Östavdelningen, tfn. +358 295 350 898.