Finland ökar sitt stöd till Somalias återuppbyggnadsarbete

Finland ökar sitt stöd till Somalias återuppbyggnadsarbete

Pressmeddelande 88/2016
11.5.2016

Finland deltar med 4 miljoner euro i Världsbankens partnerskapsfond för Somalia. Genom fonden får Somalia samordnat stöd för återuppbyggnadsarbete och hållbar utveckling.

”Världsbankens Somaliafond är en viktig kanal för att förnya Somalias förvaltning och stimulera landets ekonomi. Fondens syfte motsvarar väl Finlands mål att främja fred och utveckling i regionen”, säger utrikeshandels- och utvecklingsminister Lenita Toivakka.

Finlands ambassadör i Kenya och Somalia Tarja Fernández undertecknade avtalet om Finlands anslutande till fonden i Nairobi på onsdagen. Finlands stöd betalas ut under åren 2016–2019.

Finlands utvecklingssamarbete fokuserar i allt högre grad på lite utvecklade och bräckliga stater som Somalia. I främsta hand satsar Finland på kvinnors och flickors rättigheter samt på utveckling av utvecklingsländernas egen ekonomi, sysselsättning, näringar och välfärd.

Finland har ökat sitt stöd till ursprungsländer för flyktingar och migration och till ursprungsländernas grannländer som tar emot stora mängder flyktingar. Förutsättningarna för fred och människors utkomstmöjligheter förbättras. Samtidigt påverka man så att människor inte ska blir tvungna att lämna sitt hemland och så att de ska kunna återvända dit i sinom tid.

Världsbankens Multi Partner-Fund Somalia inrättades 2015. Den har sammanlagt beviljats 185 miljoner dollar, varav 87,8 miljoner dollar redan använts till återuppbyggnad och utveckling. Förutom Finland har också EU, Norge, Sverige, Schweiz, Storbritannien, Danmark och Italien beviljat fonden medel.

Finlands bilaterala utvecklingssamarbete med Somalia riktas förutom till fonden särskilt till att utveckla hälsovårdstjänster. Finland stöder till exempel FN:s gemensamma hälso- och näringsprogram som styrs av barnfonden Unicef. Programmet erbjuder sjuk- och hälsovårdstjänster åt mammor och barn i Somalia.

Finland har också inlett ett program inom hälsovårdssektorn tillsamman med internationella migrationsorganisationen IOM där läkare och sjukskötare i Finlands somaliska diaspora utvecklar hälsovårdssystemet i Somalia. Utöver det bilaterala utvecklingssamarbetet ger Finlands också humanitärt bistånd till Somalia och stöder finländska frivilligorganisationers verksamhet i landet.

Ytterligare information: Matti Karvanen, ansvarig tjänsteman för Somalia, 0295 351 806.