Finland ökar det humanitära biståndet till Sydsudan

Finland ökar det humanitära biståndet till Sydsudan

Pressmeddelande 158/2014
7.7.2014

Finland ökar det humanitära biståndet till Sydsudan med 4 miljoner euro. Som en följd av krisen i Sydsudan har 1,5 miljoner människor tvingats lämna sina hem och av dessa har nästan 400 000 flytt till grannländerna. I behov av hjälp är 3,8 miljoner människor och risken för hungersnöd är stor.

"Det humanitära läget är alarmerande och på väg att bli sämre. Om våldsamheterna inte upphör och det inte hittas någon politisk lösning på krisen kommer följderna att vara katastrofala", säger utvecklingsminister Pekka Haavisto

Av Finlands stöd styrs 2 miljoner euro till Röda Korsets internationella kommitté och 500 000 euro genom Finlands Röda Kors till Röda Korsets och Röda Halvmånens föreningars internationella förbund, 1,2 miljoner euro till världsmatprogrammet WFP, 200 000 euro via Kyrkans Utlandshjälp och 100 000 euro via Fida. Donationen ökar biståndet Finland beviljat Sydsudan detta år till 8,8 miljoner euro.

Stödet kommer från anslagen för humanitärt bistånd inom Finlands utvecklingssamarbete.

För mera information: chefen för enheten för humanitärt bistånd Anna Gebremedhin, tfn 040 583 0149