Suomi lähettää vankeinhoidon asiantuntijoita Kosovoon

Ulkoasiainministeriö yhteistyössä oikeusministeriön vankeinhoito-osaston kanssa lähettää 12.5.2000 neljä vankeinhoitoalan asiantuntijaa kolmeksi kuukaudeksi YK:n Kosovon väliaikaisen hallinnon alaisuudessa (UNMIK) toimivan vankeinhoitojaoston käyttöön. Henkilöt valittiin 22 hakijan joukosta ja valittujen kokemuspohja edustaa eri tyyppisissä laitoksissa hankittua vankeinhoitolaitoksen hallinnon ja varsinaisen vankeinhoitotyön erityisosaamista. Kosovossa suomalaiset vanginvartijat tulevat toimimaan kouluttajina ja valvomaan paikallisten vanginvartijoiden työskentelyä. Aikaisemmin suomalaista vankilahenkilökuntaa ei ole työskennellyt kansainvälisissä operaatioissa. Suomi on siviilikriisinhallinnan asiantuntija-avun myötä pyrkinyt erityisesti tukemaan toimia oikeusvaltioinstituutioiden perustamiseksi. Vankeinhoitolaitoksen virkamiehet täydentävät toiminta-alueella jo työskentelevien suomalaisten oikeuslaitosasiantuntijoiden ja siviilipoliisien erityisosaamista.

YK:n väliaikaisen hallinnon alaisuudessa toimii vankila Prizrenissä ja 6.5. avattiin uusi vankila Lipljanissa. Suomen lisäksi Kosovon vankeinhoidon palveluiden kehittämistyötä ovat tukeneet Kanada, Iso-Britannia ja Sveitsi. Myös Italian, Ranskan ja Alankomaiden asiantuntijoiden mukaantulosta keskustellaan.