Finland ordförande för exportkontrollarrangemang för vapen och produkter med dubbel användning

Finland ordförande för exportkontrollarrangemang för vapen och produkter med dubbel användning 

Pressmeddelande 273/2015
3.12.2015

Finland övertog ordförandeskpet för plenarmötet i det internationella arrangemanget för exportkontroll av vapen och produkter med dubbel användning, det så kallade Wassenaar-arrangemanget, under årsmötet i Wien den 2–3 december 2015. Ordförandeskapet inleds den 1 januari 2016 och avslutas med plenarmötet i slutet av 2016. Finlands ambassadör i Österrike och ständiga representant i FN-organen i Wien Anu Laamanen är ordförande.

Wassenaar-arrangemanget är ett politiskt bindande internationellt system för exportkontroll som inrättades 1996. Nästa år firas med andra ord systemets 20:e verksamhetsår.

Wassenaar-arrangemangets viktigaste mål är att säkerställa att exporten av vapen och produkter med dubbel användning inte leder till att det uppstår anhopningar av vapen, vilka kan orsaka instabilitet. Samarbetet går bland annat ut på gemensamt överenskomna kontrollförteckningar, frivillig anmälan om överföring av försvarsmateriel och utbyte av information i allmänhet. I Wassenaar-samarbetet deltar 41 länder. Arrangemangets sekretariat ligger i Wien och leds av ambassadör Philip Griffiths.

Ytterligare information: Laura Kansikas-Debraise, enhetschef, utrikesministeriet, tfn +358 295 351 504, och Anu Konttinen, ambassadråd, Finlands ambassad, Wien tfn +43 1 535 036 515

Tässä palvelussa myös