Suomi johtaa vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen osapuolten kokousta

Suomi toimii 15.-17.6.2021 järjestettävän vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen osapuolten kokouksen puheenjohtajana. New Yorkissa ja virtuaalisesti järjestettävään kokoukseen odotetaan osallistujia yli 180 valtiosta. Kokoukseen osallistuu lisäksi lukuisa joukko vammaisten henkilöiden oikeuksia edistäviä kansalaisjärjestöjä sekä eri YK-järjestöjen edustajia. Suomen valtuuskuntaa johtaa ulkoministeri Pekka Haavisto.

Vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus hyväksyttiin vuonna 2006 ja siinä on tällä hetkellä 182 osapuolta. Suomi on ratifioinut sopimuksen vuonna 2016. Osapuolet kokoontuvat vuosittain New Yorkiin kokoukseen keskustelemaan yleissopimuksen asettamien velvoitteiden toimeenpanosta ja muista ajankohtaisista kysymyksistä. Kokous järjestetään tänä vuonna neljättätoista kertaa ja Suomi toimii puheenjohtajana. Pandemiatilanteen vuoksi kokous järjestetään hybridimuotoisena eli osittain New Yorkissa ja osittain virtuaalisesti.

Osapuolten kokouksesta on muodostunut merkittävin vuosittain järjestettävä vammaisten henkilöiden oikeuksia käsittelevä tilaisuus, ja siihen osallistuu valtio-osapuolten lisäksi merkittävä joukko vammaisten henkilöiden oikeuksia edistäviä kansalaisjärjestöjä. Vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutuminen on yksi Suomen ihmisoikeuspolitiikan painopisteistä ja kehityspolitiikan läpileikkaava tavoite.

Suomen valtuuskuntaa johtaa ulkoministeri Haavisto ja siinä on jäseniä kaikista keskeisistä ministeriöistä. Suomen valtuuskunnassa on vuosittain mukana myös vammaisjärjestöjen valitsema edustaja. 

Kokouksen pääteemana on COVID-19-pandemian jälkeinen yhteiskuntien jälleenrakennus vammaiset henkilöt huomioon ottavalla tavalla. Muita istunnon teemoja ovat vammaisten henkilöiden oikeuksien turvaaminen aseellisten konfliktien ja humanitaaristen hätätilanteiden yhteydessä, vammaisten henkilöiden eläminen itsenäisesti ja osallisuus yhteisössä sekä COVID-19-pandemiatilanteen aiheuttamat haasteet vammaisten henkilöiden koulutukseen pääsylle ja koulutuksen inklusiivisuudelle.

Kokouksen yhteydessä järjestetään myös kymmeniä vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevia sivutapahtumia. Suomen järjestämissä sivutapahtumissa ovat puhujina mm. sosiaali- ja terveysministeri Krista Kiuru sekä ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen.
Kokousta on mahdollisuus seurata YK:n netti-TV:n välityksellä osoitteessa webtv.un.org. Myös sivutapahtumia voi seurata nettilähetyksinä.

Lisätietoja: lainsäädäntösihteeri Mia Spolander, ihmisoikeustuomioistuin- ja –sopimusasioiden yksikkö (OIK-40), puh. 0295 350 666 sekä kansainvälisten vammaisasioiden suurlähettiläs Petri Puhakka, humanitaarisen avun ja politiikan yksikkö (KEO-70), puh. 0295 350 332.

Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi