Suomi johtaa Jordanian kanssa YK:n terrorisminvastaisen strategian arviointia

Suomi johtaa Jordanian kanssa YK:n terrorisminvastaisen strategian arviointia

YK:n globaalin terrorisminvastaisen strategian arviointi on yksi YK:n yleiskokouksen tämän kevään tärkeimmistä prosesseista. Suomi johtaa Jordanian kanssa strategian arviointia, mikä antaa Suomelle näkyvän aseman. Strategiaa koskeva päätöslauselma on määrä hyväksyä 26. kesäkuuta.

Suomi painottaa erityisesti ennaltaehkäisevien toimien merkitystä vastattaessa väkivaltaiseen ekstremismiin ja terrorismiin. Tärkeää on huomioida ihmisoikeudet terrorisminvastaisessa toiminnassa, kuten myös uhrien asema.

Ajankohtaisia teemoja strategian tarkastelussa ovat muun muassa väkivaltaisen ekstremismin ennaltaehkäisy, taistelualueilta palaavien vierastaistelijoiden kohtelu, terrorismin rahoittamisen katkaiseminen, internetin ja uusien teknologioiden käyttö terroristisiin tarkoituksiin sekä YK:n jäsenvaltioiden kapasiteetin vahvistaminen. Tärkeä päätettävä asia on lisäksi YK:n uuden terrorisminvastaisen toimiston rooli ja jäsenvaltioiden odotukset sen suhteen.

Monet päätöslauselmassa käsiteltävistä kysymyksistä ovat vaikeita ja jäsenvaltioiden näkökannat eroavat toisistaan. Toisaalta jäsenvaltioilla on paljon yhteisiä tavoitteita. Strategian arvioinnissa eri kannat pyritään tuomaan yhteen niin, että lopputuloksena olisi aikaisempaa selkeämpi ja konkreettisemmin jäsenvaltioiden toimia ohjaava asiakirja.

Terrorismi ja väkivaltainen ekstremismi koskettavat kaikkia valtioita. Terrorisminvastaiset toimet ovat nousseet aikaisempaa merkittävämpään rooliin YK:ssa.

YK hyväksyi globaalin terrorisminvastaisen strategian vuonna 2006. Siinä tarkastellaan terrorismiin vaikuttavia tekijöitä, ennaltaehkäiseviä ja terrorisminvastaisia toimia, jäsenvaltioiden ja YK:n kykyä vastata uhkiin sekä ihmisoikeuksien noudattamista terrorisminvastaisissa toimissa. Strategian toimeenpanoa arvioidaan kahden vuoden välein.

Päätöslauselman hyväksymisen jälkeen YK:n pääsihteeri isännöi ensimmäisen kansallisten terrorisminvastaisten virastojen korkean tason kokouksen.

Lisätietoja: vastuuvirkamies Niina Nyrhinen, Suomen YK-edustusto, puh. +1 212 821 0229

Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi