Suomi jatkaa tukeaan vapaan ja riippumattoman median kehittämiseksi entisen Jugoslavian alueella


Suomen edustaja UNESCO:ssa allekirjoitti 15.1.2001 järjestön edustajan kanssa sopimuksen, jonka mukaan Suomi jatkaa tukeaan UNESCO:lle vapaan ja riippumattoman median kehittämiseksi entisen Jugoslavian alueella. Toiminta keskittyy Serbian lehtienjakelujärjestelmän ja ohjelmapankin kehittämiseen sekä lehtipainon perustamiseen riippumattomalle lehdistölle. Uutena viestintäasiantuntijana aloittaa 9.2.2001 toimittaja Irmeli Seipäjärvi.

Suomi on tukenut tiedonvälityksen kehittämistä vuodesta 1996 lähtien. Toiminta on osoittautunut hyödylliseksi sekä UNESCO:n toiminnan että entisen Jugoslavian maiden riippumattoman tiedonvälityksen rakentamisen kannalta varsinkin kun toimialuetta on laajennettu käsittämään koko entisen Jugoslavian alue ja erityisesti nyt kun Serbia on avautunut myös kansainvälisille järjestöille. Toiminnalla on samoja tavoitteita kuin Kaakkois-Euroopan vakaussopimuksella, johon se nivoutuu luonnollisella tavalla vaikkakaan UNESCO:lla ei ole virallista roolia sopimuksen toteuttamisessa. Rahoituksen jatkaminen UNESCO:n kautta tällä sektorilla kriisinhallintamäärärahoista on näin ollen katsottu perustelluksi. Toimittaja Antti Kuusi on toiminut tehtävässä viimeiset kaksi vuotta.

Lisätietoja: lähetystöneuvos Hannu Hämälä, ulkoasiainministeriö, puh: 1341 5282