Finland forsätter stödja Afghanistan övergripande

Finland forsätter stödja Afghanistan övergripande

Pressmeddelande 182/2016
5.10.2016

EU och Afghanistan var värdar för ett toppmöte i Bryssel den 5 oktober där det internationella samfundet förband sig till att stödja Afghanistan genom utvecklingssamarbete 2017–2020. Finlands biståndslöfte är cirka 110 miljoner euro under fyra år. Stödet kanaliseras främst genom Världsbanken och FN-organen till tre centrala sektorer: utveckling av rätt och säkerhet, basservicen och den ekonomiska basen.

I och med biståndslöftena förväntas Afghanistan förvalta medlen ansvarsfullt och stödja de svagaste i samhället.

Det är viktigt för det internationella samfundet att Afghanistan blir ett demokratiskt, stabilt och tryggt land. Att stabilisera landet är en av de mest omfattande gemensamma internationella insatserna. Det har uppnåtts resultat till exempel när det gäller utveckling av utbildningen, hälso- och sjukvården och bekämpandet av korruption. Kvinnornas ställning har blivit bättre och mödra- och barndödligheten har gått ned. Den förväntade livlängden har förlängts med nästan 20 år i hela landet sedan 2001.

Stabiliseringen av Afghanistan är en av prioriteterna både i Finlands utrikes- och säkerhetspolitik och inom utvecklingspolitiken, och Finland har förbundit sig till att stödja landet långsiktigt. Målet är att Afghanistans utveckling ska fortsätta i positiv riktning och att kaos inte ska utbryta igen. Sedan 2002 har Finlands utvecklingsfinansiering till Afghanistan varit sammanlagt cirka 275 miljoner euro. Finansieringen för militär krishanteringar har uppgått till cirka 300 miljoner euro.

Ytterligare information: Johanna Jokinen-Gavidia, ansvarig tjänsteman, enheten för södra Asien, tfn +35850 599 3641, och Niko Heimola, ansvarig tjänsteman, enheten för södra Asien, tfn +358295 350 564

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.