Finland samordnar gemensamma Östersjöinsatser av aldrig skådat slag

Republikens presidents kansli
Statsrådets kansli
Baltic Sea Action Group

Pressmeddelande 40/2010
4.2.2010

Toppmötet Baltic Sea Action Summit (BSAS 2010), som hålls den 10 februari i Finlandiahuset i Helsingfors, har redan frambringat 130 åtaganden för Östersjön. Det är fråga om stora och små företag samt aktörer inom den offentliga förvaltningen och det civila samhället som förbundit sig till konkreta åtaganden. Toppmötets stats- och regeringschefer förbinder sig också till egna åtaganden för Östersjön.

Åtaganden har gjorts i samtliga Östersjöstater och i anslutning till alla problemområden som kommissionen för skydd av Östersjöns marina miljö HELCOM har definierat. En del av åtgärderna har en direkt verkan på havets tillstånd medan andra medför indirekt hjälp för Östersjöarbetet. Det är fråga om nya och konkreta åtaganden vilkas genomförande Baltic Sea Action Group följer upp.

Värdar för toppmötet är projektets grundare, dvs. president Tarja Halonen, statsminister Matti Vanhanen och styrelseordföranden för stiftelsen Baltic Sea Action Group Ilkka Herlin.

I toppmötet deltar stats- och regeringschefer från sju länder: Sveriges kung Carl XVI Gustaf, Lettlands president Valdis Zatlers, Litauens president Dalia Grybauskaite, Rysslands premiärminister Vladimir Putin, Estlands premiärminister Andrus Ansip, Norges statsminister Jens Stoltenberg och Danmarks statsminister Lars Løkke Rasmussen.

Även Tysklands jordbruksminister Ilse Aigner, Polens vice premiärminister Waldemar Pawlak, den föreslagne ledamoten för Europeiska kommissionen med ansvar för regionalpolitik Johannes Hahn och Rysslands vice minister för naturtillgångar och miljö Vitalij Kulik har bekräftat sitt deltagande.

Bland annat Siemens, Wärtsilä, Det Norske Veritas, S:t Petersburgs vattenverk, Sveriges Redareförening, Köpenhamns och Malmö hamnar, hotellkedjan Reval, skatteförvaltningen, Marthorna, IBM och Bain & Company Nordic har gjort åtaganden.

”För att lösa problemen behövs alla till buds stående medel: stöd från den högsta politiska ledningen, företagens kunnande och samhällelig aktivitet. Det är enda sättet att tillräckligt snabbt få igång konkreta åtgärder”, sammanfattade Ilkka Herlin, styrelseordförande för BSAG-stiftelsen och en av mötets tre värdar.

Ytterligare information:
Jari Luoto, huvudsekreterare för Baltic Sea Action Summit, utrikesministeriet, tfn +358 40 545 2524, förnamn.efternamn@formin.fi
Saara Kankaanrinta, innehållsdirektör, Baltic Sea Action Group, tfn +358 50 545 0323, förnamn.efternamn@bsag.fi
Ytterligare information om åtagandena: Anna Kotsalo-Mustonen, Baltic Sea Action Group, tfn +358 500 200 480, förnamn.efternamn@bsag.fi