Suomi ja YK:n rasismin vastainen maailmankonferenssi

Kolmas rasismin vastainen maailmankonferenssi järjestetään Durbanissa Etelä-Afrikassa 31. elokuuta - 7. syyskuuta. Suomen valtuuskunnan johtaja työministeri Tarja Filatov pitää tiedotustilaisuuden maailmankonferenssin valmisteluista ja Suomen tavoitteista perjantaina 24. elokuuta klo 10.00 valtioneuvoston kanslian tiedotustiloissa (käynti valtioneuvoston pääsisäänkäynnin kautta, lehdistökortti esitettävä).

YK:n ihmisoikeustoimikunta, joka toimii maailmankonferenssin valmistelukomiteana, on hyväksynyt maailmankonferenssille viisi teemaa: 1) rasismin syyt ja ilmenemismuodot, 2) rasismin uhrit,
3) rasismia ehkäisevät toimenpiteet, 4) rasismia korjaavat (ja korvaus-) toimenpiteet, 5) rasismin vastaiset strategiat, kansainväliset mekanismit ja seuranta.

Kolmannen maailmankonferenssin kansainväliset valmistelut ovat olleet poikkeuksellisen vaikeat. Tähän ovat myötävaikuttaneet erimielisyydet ns. historiallisista kysymyksistä sekä Lähi-idän tilanteen käsittelemisestä. Nämä kysymykset ovat jääneet ratkaistaviksi Durbanissa.

Euroopan unioni pitää tärkeänä, että konferenssin tuloksena saavutetaan konkreettisia avauksia taistelussa tämän päivän rasismia vastaan. Vaikuttamalla aktiivisesti Euroopan unionin yhteisiin kantoihin Suomi on pyrkinyt vahvistamaan ja laajentamaan konferenssin suosituksia ihmisoikeuspolitiikamme kannalta tärkeillä alueilla, kuten naisten, vähemmistöjen – erityisesti romanien -, alkuperäiskansojen ja lasten oikeuksien sekä sukupuolinäkökulman edistämisessä ja nykyajan orjuuttavien käytäntöjen ja moniperustaisen syrjinnän torjumisessa. Suomi on myös korostanut syrjinnän kohteina olevien ryhmien oman osallistumisen tärkeyttä rasismin vastaiseen työhön.

Lisätietoja: kehitysyhteistyöneuvos Ilari Rantakari, puh: 09 - 1341 5781.
ihmisoikeudet
rasismi