Finland och Uzbekistan uppdaterade skatteavtal

Finland och Uzbekistan uppdaterade skatteavtal

Pressmeddelande 42/2016
11.3.2016

Utrikesminister Timo Soini och ordföranden för Uzbekistans skattekommitté Botir Parpiev undertecknade ett ändringsprotokoll till skatteavtalet mellan länderna den 8 mars i Helsingfors.

År 1998 ingick Finland och Uzbekistan ett avtal som ännu är i kraft för att undvika skatteflykt och dubbelbeskattning av inkomst. Genom ändringsprotokollet som nu undertecknades uppdateras avtalets artikel om informationsutbyte så att den motsvarar standarden i OECD:s modellavtal. I och med att ändringsprotokollet träder i kraft underlättas finländska företags verksamhet i Uzbekistan.

Ytterligare information: Pirjo Välinoro, teamledare, ambassadråd, tfn 0295 351 791, och Harri Joiniemi, konsultativ tjänsteman, finansministeriet, tfn 0295 530 105.

Tässä palvelussa myös