Finland och Ukraina undertecknade samförståndsavtal om samarbete inom energisektorn

Finland och Ukraina undertecknade samförståndsavtal om samarbete inom energisektorn

Pressmeddelande 16/2017
24.1.2017

Finland och Ukraina har undertecknat ett samförståndsavtal om energisektorn i samband med ett officiellt besök av Ukrainas president Petro Porosjenko till Finland den 24 januari. Avtalet ingicks mellan Finlands utrikesministerium och den ukrainska myndigheten för energieffektivitet. Det var utrikeshandels- och utvecklingsminister Kai Mykkänen och Ukrainas vice premiärminister och minister för regional utveckling, boende och byggande Hennadi Zubko som undertecknade avtalet.

Energieffektivitet är en av de mest centrala utmaningar när det gäller Ukrainas utveckling. Landet använder kring 18 miljarder kubikmeter gas varje år till uppvärmningen av bostadshus och av det försvinner sju miljarder ur värmesystemen i gamla hus och två miljarder försvinner på grund av läckande gasrör. Ukraina har som mål att effektivera sina energianläggningars verksamhet och utveckla nätet för värme- och eldistribution. Man söker också lösningar för miljövänligare avfallshantering och för att utnyttja avfall som energikälla.

Finland sitter på lösningar till dessa problem. Med hjälp av det samförståndsavtal som undertecknats främjas finländska företags tillträde till den ukrainska marknaden. Finländska företag har deltagit aktivt i att bygga upp samarbetet. Tyngdpunkterna i energisamarbetet mellan Finland och Ukraina ligger på energieffektivitet, förnybara och alternativa energikällor, el- och värmeproduktion, trafik och industriella lösningar. I samarbetet ingår också informationsutbyte, projektpartnerskap och kartläggning av finansieringsmöjligheter.

Ytterligare information:
Utrikesministeriet: Henri Horn, utvecklingspolitisk rådgivare, tfn 050 523 0859, och Outi Saarikoski, ambassadråd, tfn 050 564 1291
Arbets- och näringsministeriet: Martta Halonen, konsultativ tjänsteman, tfn 050 345 6612

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi och arbets- och näringsministeriets fornamn.efternamn@tem.fi.