Finland och Tanzania undersöker samarbetsmöjligheter inom energi- och gruvsektorn

Finland och Tanzania undersöker samarbetsmöjligheter inom energi- och gruvsektorn

Pressmeddelande 196/2014
15.9.2014

Finland och Tanzania undersöker samarbetsmöjligheter inom energi- och gruvsektorn

Tanzanias energi- och gruvminister Sospeter Muhongo besöker Finland den 16–19 september för att bekanta sig med Finlands energi- och gruvsektor.

Tanzania är en av Afrikas största guldproducenter. Landets gruvsektor och i synnerhet guldproduktionen har växt snabbt på 2000-talet. År 2012 producerades i guldgruvorna 40 procent av Tanzanias exportinkomster och nio procent av landets bruttonationalinkomst.

Muhongo träffar europa- och utrikeshandelsminister Lenita Toivakka och utvecklingsminister Pekka Haavisto. Ministrarna för diskussioner om utvecklingen av ländernas energi- och gruvsektorer, om hållbar användning av naturresurser samt om kommersiella möjligheter. Dessutom träffar minister Muhongo representanter för näringslivet och för forsknings- och veteskapssammanslutningar. Han bekantar sig också med Geologiska forskningscentralens verksamhet samt med guldgruvan i Kittilä. Under besöket undertecknas en samarbetshandling mellan Tanzania och Finlands geologiska forskningsanstalter.  

Även Tanzanias naturgasreserver hör till de största i världen; den naturgas som hittats utanför landets kust uppskattas uppgå till minst 30 triljoner kubikfot. Internationella företag inom gassektorn kartlägger som bäst lönsamheten för en etablering av exportproduktion. Efter 2020 uppskattas staten Tanzania erhålla tre miljarder dollar i gasintäkter årligen, vilket skulle täcka 25 procent av Tanzanias budget.

Redan 2015 börjar man mer omfattande utnyttja naturgas i landets elproduktion då gaskraftverken som är under uppbyggnad färdigställs. Tanzania investerar också i en förbättring av elnätet. Landets utveckling öppnar stora möjligheter även för finländska företag.

Trots att det finns gott om naturtillgångar är Tanzania fortfarande ett av världens minst utvecklade länder. Finland stödjer Tanzanias regering i insatserna för att minska fattigdomen och i uppnåendet av utvecklingsvisionens mål. I år är Finlands stöd till Tanzania cirka 29 miljoner euro. Med medel för utvecklingssamarbete stöder Finland stöder bl.a. en förstärkning av elnätet i Dar es Salaam 

För mera information: ambassadör Sinikka Antila, tfn 050 528 7882 och inspektör Pauliina Hellman, avdelningen för Afrika och Mellanöstern, tfn 0295 351 567, 040 043 1526.