Finland och Kuba har enats om skuldsanering

Finland och Kuba har enats om skuldsanering

Pressmeddelande 127/2016
28.6.2016

Ett bilateralt avtal om utrikesministeriets fordran på 2,95 miljoner euro undertecknades i Havanna den 27 juni 2016. Avtalet gäller en ombildning av de utvecklingskrediter som Finland beviljade Kuba åren 1973 och 1976.

Avtalet undertecknades av utrikesministeriets statssekreterare Peter Stenlund och vice presidenten i Kubas ministerråd Ricardo Cabrisas Ruíz. Det bilaterala avtalet är ett led i skuldsaneringen som man kom överens om i december 2015 inom den så kallade Parisklubben.

Enligt avtalet ska Kuba amortera kapitalet på 2,95 miljoner euro och avtalsräntan på ca 300 000 euro inom 18 år.

Avtalet kan också främja handeln mellan Finland och Kuba.

Ett bilateralt avtal om Statsgarantifondens fordran på 37,8 miljoner euro undertecknades i Havanna den 17 mars 2016. Fordran gäller en skuld som uppstått av 30 år gamla exportgarantier. Finnvera har nu öppnat för möjligheten att gå i borgen för småskalig exporthandel med Kuba.

Ytterligare information: Anu Korppi, enheten för Latinamerika och Karibien, tfn 0295 351 481.

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi