Finland och Storbritannien dryftar kvinnornas ställning på ledande poster inom den offentliga förvaltningen

Utrikesministerierna i Finland och Storbritannien arrangerar i Helsingfors 31.8-1.9. ett gemensamt kollokvium med målsättningen att byta erfarenheter hur kvinnor avancerat i tjänster inom den offentliga förvaltningen och vilka utmaningar de dagligen konfronteras med. Med tanke på framtiden framhålles särskilt färdigheter i ledarskap och därtill hörande undervisning. Det är för första gången som Storbritannien och Finland på detta sätt förenas i ett projekt som skall befrämja kontaktnät och samarbete mellan deltagarna och ge nyttig lärdom.

Tillställningens värd är utrikesminister Erkki Tuomioja, som även öppnar den. Delegationen från Storbritannien leds av baronessan Morgan of Huyton, biträdande minister för kvinnoärenden vid premiärministerns kansli. Vid evenemanget inleder också social- och hälsovårdsminister Maija Perho, ordföranden för jämställdhetsdelegationen, riksdagsledamot Tuula Haatainen samt jämställdsombudet Pirkko Mäkinen.
I evenemanget deltar dessutom höga representanter från Estland,Lettland och Litauen, kvinnor med höga ämbeten från ministerier och parlament i Finland och Storbritannien samt experter och forskare i utbildning av kvinnor till ledande poster inom den offentliga förvaltningen. Till den sistnämnda gruppen hör professorerna Joan Stringer och Theresa Rees från Storbritannien samt doktor Liisa Horelli och forskare Eeva Hänninen-Salmelin från Finland.

Ytterligare information: pressråd Erja Tikka, tel 09 1341 5818, e-mail erja.tikka@formin.fi