Suomi ja IDB Invest käynnistävät ilmastorahaston Latinalaisen Amerikan ja Karibian alueella

Suomen kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari allekirjoittivat 50 miljoonan euron sijoituksen Suomen ja Latinalaisen Amerikan sekä Karibian alueen maiden väliseen ilmastorahastoon (Finland-LAC Blended Finance Climate Fund).


 

Kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari ja IDP Investin toimitusjohtaja James P. Scriven allekirjoitustilaisuudessa Washingtonissa. Kuva: Inter-American Development Bank

Sijoitus kanavoidaan ilmastonmuutoksen hillintää ja sopeutumista edistäviin yksityisen sektorin investointeihin Latinalaisen Amerikan ja Karibian alueella tulevien viiden vuoden aikana. Sijoitus palautuu Suomelle 25 vuoden päästä sen kerryttämien tuottojen kera.

Ilmastonmuutoksen vaikutukset Latinalaisen Amerikan ja Karibian alueella ovat voimakkaita ja koskettavat usein ankarammin naisia ja haavoittuvassa asemassa olevia yhteisöjä. Suomelle tärkeiden teemojen mukaisesti hankkeet, joihin rahastosta tehdään sijoituksia, hyödyttävät erityisesti alueen köyhimpiä ja haavoittuvimpia maita ja yhteisöjä. Ne edistävät myös sukupuolten tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta sekä luonnon monimuotoisuutta.

”Monet Latinalaisen Amerikan ja Karibian maat tarvitsevat innovatiivisia tapoja houkutella yksityisiä investointeja ilmastotavoitteiden edistämiseen ja ratkaisujen skaalaamiseen. Suomi haluaa tehdä yhteistyötä ja tarjota osaamistamme alueen kumppaneiden kanssa tehokkaaseen ilmastotoimintaan. Suomen ratkaisut esimerkiksi sään ääri-ilmiöiden ennakoimiseksi ovat maailman huippuluokkaa ja alueella on tälle osaamiselle paljon tarvetta”, ministeri Skinnari sanoi.

Latinalaisen Amerikan ja Karibian kehityspankkiryhmään kuuluva IDB Invest hallinnoi rahastoa ja sijoittaa samoihin hankkeisiin yhdessä Suomen kanssa. Suomen rahaa tullaan sijoittamaan hieman pehmeämmillä ehdoilla kuin markkinaehtoista rahoitusta. Pehmeämpiehtoinen rahoitus mahdollistaa sellaisten ilmastovaikutuksiltaan merkittävien hankkeiden toteuttamisen, jotka eivät toteutuisi puhtaasti yksityisen sektorin rahoituksella. Syinä voivat olla esimerkiksi alueella ennestään testaamaton teknologia tai kohdemaiden suhteellisesti korkea riskitaso. 

Suomalaiselle osaamiselle on Latinalaisen Amerikan ja Karibian alueella myös paljon muuta kysyntää. Alueella on valtava tarve muun muassa rakentaa lisää kestäviä verkkoratkaisuja. Tämän vuoksi Suomi aikoo tiivistää yhteistyötään Latinalaisen Amerikan ja Karibian pankkiryhmän kanssa ilmastohankkeiden lisäksi myös digitaalisissa verkkoratkaisuissa. 

IDB (Inter-American Development Bank)(Linkki toiselle web-sivustolle.)
IDB Invest(Linkki toiselle web-sivustolle.)


 

Lisätietoja:

  • Emmi Oikari, kehityspoliittisen osaston kehitysrahoituksen ja yksityisen sektorin yksikön päällikkö, puh. +358 295 350 964
  • Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi