Finland och Chile samarbetar kring bioekonomi

Finland och Chile samarbetar kring bioekonomi

Jord- och skogsbruksministeriet
Utrikesministeriet

Pressmeddelande 142/2016
9.8.2016

Utrikesminister Timo Soini undertecknar idag i Chile ett samförståndsavtal om bioekonomi och kretsloppsekonomi mellan Finland och Chile. Det intensifierar samarbetet inom skogssektorn och främjar handeln mellan länderna.

Samarbetet innebär i första hand utbyte av information om bland annat bioekonomi och hållbar användning av naturresurser. Chile vill särskilt utveckla sin biobaserade energianvändning. Idag används mycket brännved till uppvärmning, men det syns inte i statistiken över den nationella energiförbrukningen. Användningen av ved är ineffektiv och primitiva värmeapparater orsakar mycket föroreningar.

Representanter för den chilenska skogsmyndigheten CONAF besökte Finland 2015 och bekantade sig med effektiv och hållbar användning av skogsbiomassa inom energiproduktionen. Efter det lyckade besöket föreslog Chile att länderna skulle skriva ett samförståndsavtal.

Avtalet har beretts i Finland under ledning av jord- och skogsbruksministeriet i samarbete med den underlydande förvaltningen, andra ministerier och intressegrupper.

Ytterligare information:

Taina Veltheim, konsultativ tjänsteman, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 162 196

Tellervo Ala-Lehtimäki, ledare för teamet för Anderna och Chile, utrikesministeriet, tfn 0295 351 210

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi