Suomi isännöi rauhanvälitysaamiaisen ulkoasiainneuvoston yhteydessä

Suomi isännöi rauhanvälitysaamiaisen ulkoasiainneuvoston yhteydessä

EU:n ulkoasiainneuvosto kokoontuu Brysselissä 21. tammikuuta. Suomea kokouksessa edustaa ulkoministeri Timo Soini. Suomi isännöi kokouspäivän aamuna epävirallisen ministeritason rauhanvälitysaamiaisen, jossa vieraana on korkea edustaja Federica Mogherini sekä afrikkalaisia nuorisoedustajia.

Aamiaisella jaetaan näkemyksiä nuorten roolista rauhanvälityksessä ja konfliktinehkäisyssä Afrikassa. Rauhanvälitys on Suomelle keskeisiä ulkopolitiikan prioriteetteja. Euroopan unionin tavoitteena on valjastaa nuorten potentiaali konfliktinehkäisyssä, kuten rauhanvälityksessä, konfliktien ratkaisussa ja rauhan ylläpitämisessä. Tämä on osa EU:n pyrkimyksiä tiivistää suhteita ja dialogia Afrikan maiden kanssa.

Ulkoasiainneuvoston varsinaisella asialistalla ovat EU:n disinformaation torjuntaa koskeva toimintasuunnitelma, EU:n ja Arabiliiton suhteet sekä EU:n ja Kaakkois-Aasian maiden yhteistyöjärjestön (ASEAN) suhteet. Disinformaatiolla voi olla merkittäviä vaikutuksia yhteiskuntaan, etenkin jos sillä kyetään vaikuttamaan vaaleihin. Kokouksessa keskitytään EU:n yhteisen toimintasuunnitelman toimeenpanoon. Suomi on vaikuttanut toimintaohjelman laadintaan aktiivisesti alusta asti.

ASEAN:in ja Arabiliiton osalta tarkoituksena on valmistella yhteisiä näkemyksiä molempien yhteistyöjärjestöjen ja EU:n välisiä ulkoministerikokouksia varten. 
Ulkoasiainneuvoston jälkeen ministeri Soini matkustaa Strasbourgiin osallistuakseen Euroopan Neuvoston parlamentaariseen yleiskokoukseen.

Lisätietoja: ulkoministerin diplomaattiavustaja Miia Rainne, puh. +358 50 434 5444 ja Eurooppa-kirjeenvaihtaja Matti Nissinen, puh. +358 295 351 780
Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@formin.fi.