Finland godkände konventionen om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor

Finland godkände konventionen om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor

Pressmeddelande 105/2015
17.4.2015


För Finlands del träder Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet (den s.k. Istanbulkonventionen) i kraft den 1 augusti 2015.

Finlands ständiga representant vid Europarådet, ambassadör Pekka Hyvönen överlät godkännandeinstrumentet för Istanbulkonventionen till generalsekreteraren för Europarådet Thorbjørn Jagland den 17 april 2015. Bild: Council of Europe/Candice Imbert.
Finlands ständiga representant vid Europarådet, ambassadör Pekka Hyvönen överlät godkännandeinstrumentet för Istanbulkonventionen till generalsekreteraren för Europarådet Thorbjørn Jagland den 17 april 2015. Bild: Council of Europe/Candice Imbert.

Istanbulkonventionen är den första europeiska människorättskonventionen som gäller kvinnor. Syftet med den är att förebygga och utrota våld mot kvinnor, att skydda offer för våld samt att ställa våldsförövare till svars för sina gärningar. Dessutom är målet med konventionen att främja avskaffandet av alla former av diskriminering mot kvinnor samt att främja verklig jämställdhet mellan kvinnor och män.

I Istanbulkonventionen granskas våld mot kvinnor och våld i hemmet ur en människorättssynvinkel. Uppfyllandet av konventionens huvudmål förutsätter omfattande, övergripande och samordnade tväradministrativa handlingsprogram. Målet med konventionen är också att stödja och hjälpa rättstilllämpande myndigheter och organisationer att agera effektivt i samarbete för att införa ett enhetligt tillvägagångssätt i strävan efter att utrota våld mot kvinnor samt familje- och närrelationsvåld.

Vid sidan av konventionen grundas även ett internationellt uppföljningssystem för uppföljning av verkställandet av avtalsbestämmelserna. Inom ramen för uppföljningssystemet görs också landsbesök till de konventionsslutande parterna. Konventionen strävar också efter ett deltagande i uppföljningsprocessen av de nationella parlamenten. Dessutom förpliktigar konventionen de konventionsslutande parterna till nationell samordning inom förebyggandet och utrotandet av våld mot kvinnor och familjevåld. Statsrådet ska grunda ett speciellt samordningsorgan för samordningsuppdraget.

För mera information: lagstiftningssekreterare Mia Spolander, tfn 0295 351 176.

Tässä palvelussa myös